"britannia" Katarzyna Couchman


Najważniejsze informacje - "Britannia" Katarzyna Couchman

Adres "Britannia" Katarzyna Couchman

Raciborska 15
Miejscowość Rybnik
Kod pocztowy 44-200
Gmina miasto Rybnik
Powiat Rybnik
Województwo śląskie
Typ Niepubliczna placówka oświatowo-wychowawcza w systemie oświaty
Uprawnienia niepubliczna
Regon 27615342200000
Organ prowadzący Katarzyna Couchman

"britannia" Katarzyna Couchman mieści się w miejscowości Rybnik pod adresem Raciborska 15. Numer telefonu do placówki to 324331116. Fax: 324331118. Placówka funkcjonuje na terenie gminy Rybnik, powiat Rybnik , województwo śląskie. Organem nadzorującym jest osoba fizyczna - pracodawca. Portal internetowy placówki można znaleźć pod adresem www.britannia.pl. Placówka posiada wpis w rejestrze pod numerem 27615342200000. Jednostka rejestracyjna dla "britannia" Katarzyna Couchman to miasto na prawach powiatu.

Powiat rybnik ma zarejestrowane 73 pozostałe placówki edukacyjne, a województwo śląskie - 1742. Na 402 uczniów w powiecie przypada 73 innych placówek edukacyjnych (5,51 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 8,25 (14365 kursantów na 1742 placówek).

Mapa