Publiczne Gimnazjum W Gumowie


Najważniejsze informacje - Publiczne Gimnazjum W Gumowie

Adres Publiczne Gimnazjum W Gumowie

6
Miejscowość Gumowo
Kod pocztowy 06-452
Gmina Ciechanów
Powiat ciechanowski
Województwo mazowieckie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Publiczne Gimnazjum W Gumowie

236711994
Strona
Regon 13042754500000
Organ prowadzący Gmina

Publiczne Gimnazjum W Gumowie znajduje się w miejscowości Gumowo pod adresem 6. Telefon do gimnazjum to 236711994. Nr faksu: 236711994. Szkoła gimnazjalna ma lokalizację na terytorium gminy Ciechanów, powiat ciechanowski , województwo mazowieckie. Organem zarządzającym jest gmina. Stronę www gimnazjum można znaleźć pod adresem http://gimgum.republika.pl. Szkoła gimnazjalna funkcjonuje w rejestrze pod numerem 13042754500000.

Pobieranie nauki w placówce gimnazjalnej trwa trzy lata i kończy się ogólnopolskim testem organizowanym w kwietniu w ostatniej klasie jednostki gimnazjalnej. Przystąpienie do egzaminu jest jednym z warunków ukończenia szkoły gimnazjalnej. Wyniki testu są oceniane przez egzaminatorów powołanych przez dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Arkusze egzaminacyjne są kodowane tak, że sprawdzający nie wiedzą czyje prace egzaminacyjne sprawdzają. Rezultaty egzaminu w postaci odpowiedniego zaświadczenia uczniowie uzyskują około 1,5 miesiąca po podejściu do sprawdzianu umiejętności.

Zwycięzcy olimpiad przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych sprawdzianem gimnazjalnym są zwolnieni z odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego. W takiej sytuacji wychowanek uzyskuje z odpowiedniej części testu maksymalną ilość punktów. Wynik egzaminu stanowi połowę maks. osiągalnej ilości punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku łączna liczba wychowanków pobierających naukę w placówce to 120, z czego 58 stanowiły uczennice, a 62 stanowili uczniowie. W gimnazjum pracuje łącznie 15 nauczycieli, z czego 12 na cały etat oraz 3 na pół etatu. Na jednego wychowanka przypada 0,13 nauczycieli. Stosunek lektorów pracujących w pełnym wymiarze godzin do nauczających pracujących nauczających na pół etatu wynosi 4. Powiat ciechanowski ma zarejestrowane 22 gimnazja, a województwo mazowieckie - 1003. Na 2943 uczniów w powiecie przypada 22 innych gimnazjów (133,77 na placówkę), a średnia w województwie to 149,6 (150050 dzieci w wieku gimnazjalnym na 1003 placówek).

Pod względem ilości nauczycieli przypadających na jednego gimnazjaliste szkoła plasuje się na następujących lokatach:

  • w mieście Gumowo: 2
  • w gminie Ciechanów: 3
  • powiat ciechanowski: 49
  • województwo mazowieckie: 2257

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-7.72-0.96-1.78
2006-1.64-2.16-0.87
2007-14.5-1.4-2.32
2008-7.84-2.21-6.49
2009-10.54-2.85-10.21
2010-6.76-2.62-8.05
2011-10.48-5.23-9.84
Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-10.950.16-1.69
2006-4.24-1.63-0.98
2007-14.77-0.78-4.41
2008-7.55-3.16-8.98
2009-9.52-1.91-9.11
2010-3.4-1.66-8.16
2011-8.92-3.07-9.45

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa