Niepubliczne Gimnazjum Dla Doroslych W Ciechanowie


Najważniejsze informacje - Niepubliczne Gimnazjum Dla Doroslych W Ciechanowie

Adres Niepubliczne Gimnazjum Dla Doroslych W Ciechanowie

Płońska 143
Miejscowość Ciechanów
Kod pocztowy 06-400
Gmina miasto Ciechanów
Powiat ciechanowski
Województwo mazowieckie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej

Telefon Niepubliczne Gimnazjum Dla Doroslych W Ciechanowie

236725487
Regon 35706156800266
Organ prowadzący Witold Szaszkiewicz

Niepubliczne Gimnazjum Dla Doroslych W Ciechanowie znajduje się w miejscowości Ciechanów pod adresem Płońska 143. Numer telefonu do gimnazjum to 236725487. Numer faksu: 236725487. Placówka gimnazjalna funkcjonuje na terenie gminy Ciechanów, powiat ciechanowski , województwo mazowieckie. Organem nadzorującym jest osoba fizyczna - pracodawca. Gimnazjum posiada wpis w rejestrze pod numerem 35706156800266. Jednostka rejestracyjna dla Niepubliczne Gimnazjum Dla Doroslych W Ciechanowie to gmina.

Kształcenie w jednostce gimnazjalnej obejmuje okres trwający trzy lata i kończy się ogólnopolskim egzaminem organizowanym w kwietniu w trzeciej klasie placówki gimnazjalnej. Przystąpienie do sprawdzianu umiejętności jest jednym z warunków ukończenia jednostki gimnazjalnej. Rezultaty egzaminu są sprawdzane przez sprawdzających powołanych przez dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Arkusze testowe są poufne tak, że sprawdzający nie posiadają informacji czyje testy poddają ocenie. Wyniki sprawdzianu umiejętności w postaci stosownego dokumentu wychowankowie uzyskują ok. 1,5 miesiąca po podejściu do testu gimnazjalnego.

Zwycięzcy konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym zostają zwolnieni z danej części testu gimnazjalnego. W takich okolicznościach gimnazjalista otrzymuje z danej części testu maksimum możliwych punktów. Rezultat sprawdzianu gimnazjalnego stanowi połowę maksymalnie osiągalnej puli punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

Powiat ciechanowski ma zarejestrowane 22 gimnazja, a województwo mazowieckie - 1003. Na 2943 uczniów w powiecie przypada 22 innych gimnazjów (133,77 na placówkę), a średnia w województwie to 149,6 (150050 gimnazjalistów na 1003 placówek).

Mapa