Niepubliczne Gimnazjum W Goryszach


Najważniejsze informacje - Niepubliczne Gimnazjum W Goryszach

Adres Niepubliczne Gimnazjum W Goryszach

14
Miejscowość Gorysze
Kod pocztowy 06-400
Gmina Ciechanów
Powiat ciechanowski
Województwo mazowieckie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej

Telefon Niepubliczne Gimnazjum W Goryszach

236725429
Regon 14627854100000
Organ prowadzący Stow. na Rzecz Edukacji "Dzieci Naszym Dobrem"

Niepubliczne Gimnazjum W Goryszach znajduje się w miejscowości Gorysze pod adresem 14. Numer tel. do szkoły to 236725429. Nr fax: 236126256. Gimnazjum ma lokalizację na terenie gminy Ciechanów, powiat ciechanowski , województwo mazowieckie. Organem zarządzającym jest stowarzyszenia. Jednostka gimnazjalna figuruje w rejestrze pod numerem 14627854100000. Organ rejestrujący dla Niepubliczne Gimnazjum W Goryszach to gmina.

Edukacja w jednostce gimnazjalnej to czas obejmujący trzy lata i kończy się ogólnopolskim egzaminem przeprowadzanym w kwietniu w ostatniej klasie gimnazjum. Przystąpienie do egzaminu jest jednym z warunków ukończenia placówki gimnazjalnej. Rezultaty egzaminu są sprawdzane przez egzaminatorów oddelegowanych przez zwierzchnika Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Dokumenty testowe są poufne tak, że sprawdzający nie wiedzą czyje testy sprawdzają. Rezultaty sprawdzianu umiejętności w postaci stosownego zaświadczenia wychowankowie uzyskują około 1,5 miesiąca po podejściu do testu gimnazjalnego.

Laureaci olimpiad przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych sprawdzianem gimnazjalnym zostają zwolnieni z odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego. W tym przypadku laureat uzyskuje z danej części testu maksimum możliwych punktów. Wynik testu stanowi połowę maksymalnej możliwej do osiągnięcia puli punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

Powiat ciechanowski ma zarejestrowane 22 gimnazja, a województwo mazowieckie - 1003. Na 2943 uczniów w powiecie przypada 22 innych szkół gimnazjalnych (133,77 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 149,6 (150050 dzieci w wieku gimnazjalnym na 1003 placówek).

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-2.98-0.96-1.78
2006-3.38-2.16-0.87
2007-0.34-1.4-2.32
2008-26.23-2.21-6.49
2009-1.63-2.85-10.21
2010-29.79-2.62-8.05
2011-6.47-5.23-9.84
Rok Szkoła Gmina Powiat
20055.240.16-1.69
20064.12-1.63-0.98
2007-2.3-0.78-4.41
2008-32.04-3.16-8.98
20090.99-1.91-9.11
2010-5.63-1.66-8.16
2011-1.34-3.07-9.45

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa