Szkoła Podstawowa


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa

Patron Mariusz Zaruski

Adres Szkoła Podstawowa

29
Miejscowość Bielanka
Kod pocztowy 34-723
Gmina Raba Wyżna
Powiat nowotarski
Województwo małopolskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa

182775023
Strona
Regon 49045280500000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa mieści się w miejscowości Bielanka pod adresem 29. Numer telefonu do szkoły to 182775023. Numer faksu: 182775023. Jednostka szkolna działa na obszarze gminy Raba Wyżna, powiat nowotarski , województwo małopolskie. Organem zarządzającym jest gmina. Stronę www placówki szkolnej można odwiedzić pod adresem www.spbielanka29.szkolnastrona.pl. Jednostka szkolna znajduje się w rejestrze pod numerem 49045280500000.

Szkoła Podstawowa edukuje dzieci w wieku od 7 do 13 lat. Nauka w szkole podstawowej w Polsce jest nakazana przepisami i składa się z edukacji wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z kolejnej fazy, czyli klas IV do VI. Dzieci z klas szóstych muszą przystąpić do ogólnokrajowego zewnętrznego egzaminu koordynowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa typy świadectw szkolnych: promocyjne po ukończeniu klas od I do V oraz ukończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Świadectwo ukończenia nauki w szkole podstawowej ma wymiar A4 i znajduje się na niebieskim dokumencie. Po zakończeniu szkoły podstawowej wychowankowie kontynuują edukację w szkołach ponadpodstawowych.

W 2013 roku całkowita ilość uczniów uczących się w placówce wynosiła 71, z czego 37 stanowiły uczennice, a 34 to chłopcy. W szkole podstawowej pracuje łącznie 13 nauczycieli, z czego 8 na cały etat oraz 5 na pół etatu. Na jedno dziecko przypada 0,18 nauczycieli. Stosunek lektorów zatrudnionych na pełen etat do nauczycieli pracujących nauczających w niepełnym wymiarze godzin wynosi 1,6. Powiat nowotarski ma zarejestrowane 109 szkół podstawowych, a województwo małopolskie - 1441. Na 15522 uczniów w powiecie przypada 109 innych szkół podstawowych (142,4 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 150,54 (216922 dzieci w wieku szkolnym na 1441 placówek).

Pod względem liczby wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła plasuje się na następujących lokatach:

  • w mieście Bielanka: 1
  • w gminie Raba Wyżna: 12
  • powiat nowotarski: 108
  • województwo małopolskie: 1603

Mapa