Gimnazjum W Pomorsku


Najważniejsze informacje - Gimnazjum W Pomorsku

Adres Gimnazjum W Pomorsku

Bolesława Chrobrego 51
Miejscowość Pomorsko
Kod pocztowy 66-105
Gmina Sulechów
Powiat zielonogórski
Województwo lubuskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Gimnazjum W Pomorsku

683851427
Regon 97121959000000
Organ prowadzący Gmina

Gimnazjum W Pomorsku mieści się w miejscowości Pomorsko pod adresem Bolesława Chrobrego 51. Numer tel. do gimnazjum to 683851427. Nr fax: 683851597. Gimnazjum ma lokalizację na terytorium gminy Sulechów, powiat zielonogórski , województwo lubuskie. Organem zarządzającym jest gmina. Portal internetowy jednostki gimnazjalnej znajdziemy pod adresem gimpomorsko.boo.pl. Szkoła gimnazjalna znajduje się w rejestrze pod numerem 97121959000000.

Edukacja w placówce gimnazjalnej to czas obejmujący trzy lata i kończy się ogólnopolskim sprawdzianem umiejętności przeprowadzanym w kwietniu w ostatniej klasie placówki gimnazjalnej. Podejście do testu jest jednym z warunków ukończenia szkoły gimnazjalnej. Wyniki testu są sprawdzane przez egzaminatorów wybranych przez zwierzchnika Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Arkusze testowe są poufne tak, że egzaminatorzy nie posiadają informacji czyje testy oceniają. Rezultaty egzaminu w postaci stosownego zaświadczenia gimnazjaliści otrzymują ok. 1,5 miesiąca po przeprowadzeniu egzaminu gimnazjalnego.

Zwycięzcy olimpiad przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych testem gimnazjalnym są zwolnieni z danej części egzaminu gimnazjalnego. W takich okolicznościach uczeń otrzymuje z odpowiedniej części testu maksimum możliwych punktów. Rezultat egzaminu stanowi połowę maksymalnie osiągalnej liczby punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku łączna liczba wychowanków uczących się w placówce wynosiła 94, z czego 38 stanowiły uczennice, a 56 stanowili chłopcy. W gimnazjum pracuje łącznie 15 nauczycieli, z czego 9 na pełen etat oraz 6 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego gimnazjalistę przypada 0,16 nauczycieli. Stosunek nauczających nauczających na pełen etat do nauczających pracujących nauczających na pół etatu wynosi 1,5. Powiat zielonogórski ma zarejestrowane 18 gimnazjów, a województwo lubuskie - 185. Na 2695 uczniów w powiecie przypada 18 innych jednostek gimnazjalnych (149,72 na placówkę), a średnia w województwie to 164,51 (30435 dzieci w wieku gimnazjalnym na 185 placówek).

Pod względem ilości nauczycieli przypadających na jednego gimnazjaliste szkoła plasuje się na następującym miejscu:

  • w mieście Pomorsko: 1
  • w gminie Sulechów: 13
  • powiat zielonogórski: 46
  • województwo lubuskie: 440

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-7.05-1.72-1.03
2006-0.54-0.391.16
2007-6.14-1.89-0.01
20080.1-2.321.81
20090.24-3.020.16
20101.45-0.512.97
20113.53-1.823.61
Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-6.92-2.24-0.57
2006-0.58-1.631.53
2007-4.77-2.010.15
2008-1.83-2.191.2
2009-2.27-3.270.2
2010-1.73-2.551.77
20112.18-3.182.06

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa