Szkoła Podstawowa Im. Jana Kochanowskiego W Nowej Woli


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa Im. Jana Kochanowskiego W Nowej Woli

Patron "Jan Kochanowski"

Adres Szkoła Podstawowa Im. Jana Kochanowskiego W Nowej Woli

95
Miejscowość Nowa Wola
Kod pocztowy 21-107
Gmina Serniki
Powiat lubartowski
Województwo lubelskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa Im. Jana Kochanowskiego W Nowej Woli

818510641
Regon 00115123800020
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa Im. Jana Kochanowskiego W Nowej Woli mieści się w miejscowości Nowa Wola pod adresem 95. Nr tel. do szkoły podstawowej to 818510641. Nr fax: 818510641. Jednostka szkolna ma lokalizację na obszarze gminy Serniki, powiat lubartowski , województwo lubelskie. Organem zarządzającym jest gmina. Stronę www szkoły można odwiedzić pod adresem www.spnowawola.pl. Instytucja szkolna posiada wpis w rejestrze pod numerem 00115123800020.

Szkoła Podstawowa Im. Jana Kochanowskiego W Nowej Woli rekrutuje dzieci w wieku od 7 do 13 lat. Edukacja podstawowa w naszym kraju jest nakazana przepisami i składa się z nauki wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z kolejnej fazy, czyli klas IV do VI. Uczniowie klas szóstych muszą przystąpić do ogólnokrajowego zewnętrznego testu organizowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa typy certyfikatów szkolnych: promocyjne po pomyślnym  przejściu klas od I do V oraz zakończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Świadectwo ukończenia nauki w szkole podstawowej ma format A4 i znajduje się na niebieskim giloszu. Po ukończeniu szkoły podstawowej wychowankowie kontynuują kształcenie w szkołach ponadpodstawowych.

W 2013 roku ogólna ilość dziewczynek i chłopców pobierających naukę w placówce to 91, z czego 40 to uczennice, a 51 stanowili uczniowie. W szkole podstawowej jest zatrudnionych łącznie 13 nauczycieli, z czego 11 w pełnym wymiarze godzin oraz 2 na pół etatu. Na jednego ucznia przypada 0,14 nauczycieli. Stosunek nauczycieli pracujących na pełen etat do nauczycieli pracujących nauczających w niepełnym wymiarze godzin wynosi 5,5. Powiat lubartowski ma zarejestrowane 54 szkoły podstawowe, a województwo lubelskie - 963. Na 6457 uczniów w powiecie przypada 54 innych szkół podstawowych (119,57 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 140,56 (135357 uczniów na 963 placówek).

Pod kątem liczby wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła plasuje się na następującym miejscu:

  • w mieście Nowa Wola: 1
  • w gminie Serniki: 6
  • powiat lubartowski: 57
  • województwo lubelskie: 1069

Mapa