Punkt Przedszkolny Nr 2 W Bukowcu


Najważniejsze informacje - Punkt Przedszkolny Nr 2 W Bukowcu

Adres Punkt Przedszkolny Nr 2 W Bukowcu

Szkolna 3
Miejscowość Bukowiec
Kod pocztowy 95-006
Gmina Brójce
Powiat łódzki wschodni
Województwo łódzkie
Typ Punkt przedszkolny
Uprawnienia publiczna

Telefon Punkt Przedszkolny Nr 2 W Bukowcu

422279888
Regon 10145590000000
Organ prowadzący Gmina

Punkt Przedszkolny Nr 2 W Bukowcu mieści się w miejscowości Bukowiec pod adresem Szkolna 3. Numer telefonu do przedszkola to 422279888. Faks: 422279888. Przedszkole znajduje się na obszarze gminy Brójce, powiat łódzki wschodni , województwo łódzkie. Organem zarządzającym jest gmina. Stronę internetową przedszkola znajdziemy pod adresem www.spbukowiec.pl. Placówka przedszkolna posiada wpis w rejestrze pod numerem 10145590000000.

Do przedszkola chodzą dzieci w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w specjalnych sytuacjach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obowiązkowym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały przedszkolne do których uczęszczają dzieci 5 i 6-letnie nazywa się zerówkami. Oprócz przedszkoli działają też oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Wymienione jako dwie ostatnie postacie wychowania przedszkolnego przeznaczone są dla małych grup dzieci i powstają w miejscowościach oddalonych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku całkowita ilość wychowanków pobierających edukację w placówce wynosiła 25, z czego 9 stanowiły dziewczynki, a 16 stanowili uczniowie. Powiat łódzki wschodni ma zarejestrowane 22 przedszkola, a województwo łódzkie - 665. Na 1466 uczniów w powiecie przypada 22 innych przedszkoli (66,64 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 75,95 (50510 dzieci w wieku przedszkolnym na 665 placówek).

Pod kątem liczby wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła plasuje się na następującym miejscu:

  • w mieście Bukowiec: 2
  • w gminie Brójce: 4
  • powiat łódzki wschodni: 40
  • województwo łódzkie: 1302

Mapa