Punkt Przedszkolny W Kurowicach


Najważniejsze informacje - Punkt Przedszkolny W Kurowicach

Adres Punkt Przedszkolny W Kurowicach

Szkolna 1
Miejscowość Kurowice
Kod pocztowy 95-006
Gmina Brójce
Powiat łódzki wschodni
Województwo łódzkie
Typ Punkt przedszkolny
Uprawnienia publiczna

Telefon Punkt Przedszkolny W Kurowicach

422140084
Regon 10145391800000
Organ prowadzący Gmina

Punkt Przedszkolny W Kurowicach znajduje się w miejscowości Kurowice pod adresem Szkolna 1. Numer tel. do przedszkola to 422140084. Fax: 422140084. Jednostka przedszkolna ma lokalizację na terenie gminy Brójce, powiat łódzki wschodni , województwo łódzkie. Organem prowadzącym jest gmina. Przedszkole znajduje się w rejestrze pod numerem 10145391800000.

Do jednostek przedszkolnych uczęszczają wychowankowie w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w niektórych okolicznościach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obowiązkowym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały kształcenia przedszkolnego do których uczęszczają dzieci 5 i 6-letnie nazywa się zerówkami. Oprócz przedszkoli istnieją również oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Wymienione jako dwie ostatnie postacie kształcenia przedszkolnego przeznaczone są dla niewielkich grup dzieci i organizowane są w miejscach odległych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku całkowita ilość dzieci pobierających edukację w placówce wynosiła 25, z czego 9 to uczennice, a 16 to uczniowie. Powiat łódzki wschodni ma zarejestrowane 22 przedszkola, a województwo łódzkie - 665. Na 1466 uczniów w powiecie przypada 22 innych przedszkoli (66,64 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 75,95 (50510 przedszkolaków na 665 placówek).

Pod względem ilości wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła plasuje się na następujących lokatach:

  • w mieście Kurowice: 1
  • w gminie Brójce: 4
  • powiat łódzki wschodni: 40
  • województwo łódzkie: 1302

Mapa