Gimnazjum W Jankowie Dolnym


Najważniejsze informacje - Gimnazjum W Jankowie Dolnym

Adres Gimnazjum W Jankowie Dolnym

Jankowo Dolne 9
Miejscowość Jankowo Dolne
Kod pocztowy 62-200
Gmina Gniezno
Powiat gnieźnieński
Województwo wielkopolskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Gimnazjum W Jankowie Dolnym

614271197
Regon 30219652900000
Organ prowadzący Gmina

Gimnazjum W Jankowie Dolnym znajduje się w miejscowości Jankowo Dolne pod adresem Jankowo Dolne 9. Nr tel. do szkoły to 614271197. Numer fax: 614245774. Gimnazjum mieści się na obszarze gminy Gniezno, powiat gnieźnieński , województwo wielkopolskie. Organem prowadzącym jest gmina. Szkoła gimnazjalna funkcjonuje w rejestrze pod numerem 30219652900000.

Kształcenie w gimnazjum to czas obejmujący trzy lata i kończy się ogólnokrajowym egzaminem organizowanym w kwietniu w trzeciej klasie placówki gimnazjalnej. Podejście do egzaminu jest jednym z warunków ukończenia gimnazjum. Rezultaty egzaminu są oceniane przez egzaminatorów powołanych przez naczelnika Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Dokumenty testowe są poufne tak, że sprawdzający nie posiadają informacji czyje testy poddają ocenie. Rezultaty testu w formie odpowiedniego dokumentu wychowankowie otrzymują ok. 1,5 miesiąca po podejściu do sprawdzianu umiejętności.

Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych testem gimnazjalnym są zwolnieni z danej części egzaminu gimnazjalnego. W takiej sytuacji laureat osiąga z odpowiedniej części egzaminu maksimum możliwych punktów. Wynik egzaminu stanowi połowę maksymalnej możliwej do osiągnięcia puli punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku ogólna liczba uczniów uczęszczających na lekcje w placówce była równa 15, z czego 11 to dziewczynki, a 4 stanowili chłopcy. Powiat gnieźnieński ma zarejestrowane 31 gimnazjów, a województwo wielkopolskie - 694. Na 4617 uczniów w powiecie przypada 31 innych gimnazjów (148,94 na placówkę), a średnia w województwie to 154,97 (107549 dzieci w wieku gimnazjalnym na 694 placówek).

Mapa