Akademickie Gimnazjum Milenium


Najważniejsze informacje - Akademickie Gimnazjum Milenium

Adres Akademickie Gimnazjum Milenium

Pstrowskiego 3a
Miejscowość Gniezno
Kod pocztowy 62-200
Gmina miasto Gniezno
Powiat gnieźnieński
Województwo wielkopolskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej

Telefon Akademickie Gimnazjum Milenium

614245007
Strona
Regon 30221842600000
Organ prowadzący GSW Milenium

Akademickie Gimnazjum Milenium mieści się w miejscowości Gniezno pod adresem Pstrowskiego 3a. Telefon do gimnazjum to 614245007. Fax: 614255354. Gimnazjum znajduje się na terytorium gminy Gniezno, powiat gnieźnieński , województwo wielkopolskie. Organem zarządzającym jest wyższe szkoły niepaństwowe. Witrynę internetową placówki gimnazjalnej można znaleźć pod adresem www.gimnazjum.akademickie.edu.pl. Placówka gimnazjalna widnieje w rejestrze pod numerem 30221842600000. Instytucja rejestracyjna dla Akademickie Gimnazjum Milenium to gmina.

Nauka w jednostce gimnazjalnej obejmuje okres trwający trzy lata i kończy się ogólnopolskim sprawdzianem umiejętności organizowanym w kwietniu w ostatniej klasie gimnazjum. Przystąpienie do testu jest jednym z warunków ukończenia szkoły gimnazjalnej. Wyniki sprawdzianu umiejętności są sprawdzane przez sprawdzających wybranych przez zwierzchnika Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Dokumenty egzaminacyjne są poufne tak, że egzaminatorzy nie wiedzą czyje prace egzaminacyjne sprawdzają. Wyniki testu w formie odpowiedniego dokumentu wychowankowie uzyskują około 1,5 miesiąca po podejściu do sprawdzianu umiejętności.

Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych sprawdzianem gimnazjalnym są zwolnieni z danej części egzaminu gimnazjalnego. W takiej sytuacji gimnazjalista otrzymuje z danej części testu maksimum możliwych punktów. Rezultat egzaminu stanowi połowę maksymalnej możliwej do osiągnięcia puli punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

Powiat gnieźnieński ma zarejestrowane 31 gimnazjów, a województwo wielkopolskie - 694. Na 4617 uczniów w powiecie przypada 31 innych placówek gimnazjalnych (148,94 na placówkę), a średnia w województwie to 154,97 (107549 dzieci w wieku gimnazjalnym na 694 placówek).

Mapa