Gimnazjum Nr 4 Z Oddziałami Integracyjnymi


Najważniejsze informacje - Gimnazjum Nr 4 Z Oddziałami Integracyjnymi

Patron im. Polskich Noblistów

Adres Gimnazjum Nr 4 Z Oddziałami Integracyjnymi

Osiedle Orła Białego 18
Miejscowość Gniezno
Kod pocztowy 62-200
Gmina miasto Gniezno
Powiat gnieźnieński
Województwo wielkopolskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Gimnazjum Nr 4 Z Oddziałami Integracyjnymi

614266955
Strona
Regon 63961809900000
Organ prowadzący Gmina

Gimnazjum Nr 4 Z Oddziałami Integracyjnymi mieści się w miejscowości Gniezno pod adresem Osiedle Orła Białego 18. Telefon do szkoły to 614266955. Nr fax: 614266955. Placówka gimnazjalna znajduje się na terytorium gminy Gniezno, powiat gnieźnieński , województwo wielkopolskie. Organem zarządzającym jest gmina. Stronę internetową gimnazjum znajdziemy pod adresem gim4.gniezno.pl. Gimnazjum znajduje się w rejestrze pod numerem 63961809900000.

Kształcenie w szkole gimnazjalnej obejmuje okres trwający trzy lata i kończy się ogólnopolskim sprawdzianem umiejętności organizowanym w kwietniu w trzeciej klasie gimnazjum. Przystąpienie do testu jest jednym z warunków ukończenia placówki gimnazjalnej. Rezultaty egzaminu są oceniane przez egzaminatorów oddelegowanych przez naczelnika Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Dokumenty testowe są poufne tak, że sprawdzający nie mają danych czyje testy sprawdzają. Wyniki testu w postaci odpowiedniego dokumentu gimnazjaliści uzyskują około 1,5 miesiąca po podejściu do egzaminu gimnazjalnego.

Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym są zwolnieni z danej części egzaminu gimnazjalnego. W takich okolicznościach gimnazjalista uzyskuje z odpowiedniej części egzaminu maksymalną ilość punktów. Rezultat sprawdzianu gimnazjalnego stanowi połowę maksymalnie osiągalnej ilości punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku całkowita ilość gimnazjalistów pobierających naukę w placówce wynosiła 325, z czego 152 to uczennice, a 173 stanowili gimnazjaliści. W gimnazjum jest zatrudnionych łącznie 47 nauczycieli, z czego 35 w pełnym wymiarze godzin oraz 12 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego wychowanka przypada 0,14 nauczycieli. Stosunek lektorów pracujących na pełen etat do nauczających zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin wynosi 2,92. Powiat gnieźnieński ma zarejestrowane 31 gimnazjów, a województwo wielkopolskie - 694. Na 4617 uczniów w powiecie przypada 31 innych jednostek gimnazjalnych (148,94 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 154,97 (107549 uczniów na 694 placówek).

Pod kątem liczby nauczycieli przypadających na jednego gimnazjaliste szkoła plasuje się na następujących lokatach:

  • w mieście Gniezno: 30
  • w gminie Gniezno: 30
  • powiat gnieźnieński: 64
  • województwo wielkopolskie: 1615

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
20051.34-3.98-4.96
20062.45-2.75-4.15
20073.68-5.94-8.09
20082.59-5.19-4.58
20093.3-6.19-8.82
20100.8-3.19-5.11
2011-2.85-4.7-5.22
Rok Szkoła Gmina Powiat
20055.71-3.84-5
20063.08-4.78-4.11
20075.97-4.82-6.38
20083.78-5.07-5.23
20095.27-9.38-17.7
20100.51-5.38-7.38
20111.27-3.87-4.41

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa

gimnazjum