Gimnazjum Nr 1


Najważniejsze informacje - Gimnazjum Nr 1

Patron Maria Skłodowska-Curii

Adres Gimnazjum Nr 1

Szkolna 2
Miejscowość Góra
Kod pocztowy 56-200
Gmina Góra
Powiat górowski
Województwo dolnośląskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Gimnazjum Nr 1

655432463
Strona
Regon 93204878400000
Organ prowadzący Gmina

Gimnazjum Nr 1 mieści się w miejscowości Góra pod adresem Szkolna 2. Numer telefonu do szkoły to 655432463. Nr faksu: 655441640. Jednostka gimnazjalna znajduje się na terenie gminy Góra, powiat górowski , województwo dolnośląskie. Organem prowadzącym jest gmina. Serwis www szkoły gimnazjalnej odwiedzimy pod adresem gim1gora.pcdn.edu.pl. Jednostka gimnazjalna posiada wpis w rejestrze pod numerem 93204878400000.

Nauka w jednostce gimnazjalnej to czas obejmujący trzy lata i kończy się ogólnopolskim sprawdzianem umiejętności przeprowadzanym w kwietniu w trzeciej klasie placówki gimnazjalnej. Podejście do egzaminu jest jednym z warunków ukończenia placówki gimnazjalnej. Rezultaty testu są oceniane przez sprawdzających wybranych przez szefa Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Arkusze egzaminacyjne są kodowane tak, że sprawdzający nie posiadają informacji czyje prace egzaminacyjne oceniają. Rezultaty egzaminu w postaci odpowiedniego dokumentu gimnazjaliści otrzymują około 1,5 miesiąca po przeprowadzeniu egzaminu gimnazjalnego.

Laureaci olimpiad przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych testem gimnazjalnym zostają zwolnieni z danej części egzaminu gimnazjalnego. W tym przypadku gimnazjalista otrzymuje z odpowiedniej części egzaminu maksimum możliwych punktów. Rezultat testu stanowi połowę maksymalnej możliwej do osiągnięcia puli punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku ogólna ilość wychowanków pobierających edukację w placówce była równa 325, z czego 171 to uczennice, a 154 stanowili uczniowie. W gimnazjum jest zatrudnionych łącznie 38 nauczycieli, z czego 29 w pełnym wymiarze godzin oraz 9 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego gimnazjalistę przypada 0,12 nauczycieli. Stosunek nauczycieli nauczających na pełen etat do nauczycieli zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin to 3,22. Powiat górowski ma zarejestrowane 9 gimnazjów, a województwo dolnośląskie - 506. Na 1268 uczniów w powiecie przypada 9 innych placówek gimnazjalnych (140,89 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 153,38 (77610 gimnazjalistów na 506 placówek).

Pod względem ilości nauczycieli przypadających na jednego gimnazjaliste szkoła zajmuje następujące lokaty:

  • w mieście Góra: 7
  • w gminie Góra: 9
  • powiat górowski: 17
  • województwo dolnośląskie: 1134

Mapa