Gimnazjum Im. Adama Mickiewicza W Kaźmierzu


Najważniejsze informacje - Gimnazjum Im. Adama Mickiewicza W Kaźmierzu

Patron im. Adama Mickiewicza w Kaźmierzu

Adres Gimnazjum Im. Adama Mickiewicza W Kaźmierzu

Gimnazjalna 3
Miejscowość Kaźmierz
Kod pocztowy 64-530
Gmina Kaźmierz
Powiat szamotulski
Województwo wielkopolskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Gimnazjum Im. Adama Mickiewicza W Kaźmierzu

612956092
Strona
Regon 63963099900000
Organ prowadzący Gmina

Gimnazjum Im. Adama Mickiewicza W Kaźmierzu znajduje się w miejscowości Kaźmierz pod adresem Gimnazjalna 3. Nr tel. do szkoły to 612956092. Nr fax: 612956092. Gimnazjum mieści się na terytorium gminy Kaźmierz, powiat szamotulski , województwo wielkopolskie. Organem zarządzającym jest gmina. Stronę internetową szkoły gimnazjalnej można odwiedzić pod adresem www.gimnazjumkazmierz.pl. Placówka gimnazjalna funkcjonuje w rejestrze pod numerem 63963099900000.

Nauka w jednostce gimnazjalnej to czas obejmujący trzy lata i kończy się ogólnopolskim sprawdzianem umiejętności organizowanym w kwietniu w trzeciej klasie gimnazjum. Przystąpienie do egzaminu jest jednym z warunków ukończenia gimnazjum. Rezultaty testu są sprawdzane przez egzaminatorów oddelegowanych przez zwierzchnika Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Arkusze egzaminacyjne są poufne tak, że egzaminatorzy nie mają danych czyje prace egzaminacyjne oceniają. Wyniki sprawdzianu umiejętności w formie odpowiedniego dokumentu wychowankowie otrzymują średnio 1,5 miesiąca po podejściu do egzaminu gimnazjalnego.

Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym są zwolnieni z danej części egzaminu gimnazjalnego. W takiej sytuacji laureat uzyskuje z odpowiedniej części egzaminu maksimum możliwych punktów. Rezultat sprawdzianu gimnazjalnego stanowi połowę maksymalnej możliwej do osiągnięcia liczby punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku ogólna ilość wychowanków uczących się w placówce była równa 252, z czego 119 to gimnazjalistki, a 133 stanowili chłopcy. W gimnazjum pracuje łącznie 25 nauczycieli, z czego 23 na pełen etat oraz 2 na pół etatu. Na jednego gimnazjalistę przypada 0,1 nauczycieli. Stosunek pedagogów nauczających na pełen etat do lektorów zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin to 11,5. Powiat szamotulski ma zarejestrowane 16 gimnazjów, a województwo wielkopolskie - 694. Na 2924 uczniów w powiecie przypada 16 innych jednostek gimnazjalnych (182,75 na placówkę), a średnia w województwie to 154,97 (107549 dzieci w wieku gimnazjalnym na 694 placówek).

Pod kątem ilości nauczycieli przypadających na jednego gimnazjaliste szkoła plasuje się na następującym miejscu:

  • w mieście Kaźmierz: 3
  • w gminie Kaźmierz: 6
  • powiat szamotulski: 38
  • województwo wielkopolskie: 1615

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-0.83-0.98-0.83
20060.16-1.590.16
20070.53-1.060.53
20081.69-0.871.69
20093.35-0.813.35
20101.020.041.02
20113.451.163.45
Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-2.07-2-2.07
2006-3.51-2.54-3.51
2007-3.84-2.53-3.84
2008-4.07-1.9-4.07
2009-1.75-2.61-1.75
2010-0.87-0.37-0.87
2011-0.78-0.77-0.78

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa