Gim


Najważniejsze informacje - Gim

Adres Gim

Słowackiego 16
Miejscowość Mława
Kod pocztowy 06-500
Gmina miasto Mława
Powiat mławski
Województwo mazowieckie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Gim

236543411
Strona
Regon 13085130300000
Organ prowadzący Powiat ziemski

Gim mieści się w miejscowości Mława pod adresem Słowackiego 16. Telefon do gimnazjum to 236543411. Numer faksu: 236543411. Gimnazjum działa na terytorium gminy Mława, powiat mławski , województwo mazowieckie. Organem nadzorującym jest powiat ziemski. Stronę www gimnazjum można odwiedzić pod adresem www.oswmlawa.republika.pl. Szkoła gimnazjalna widnieje w rejestrze pod numerem 13085130300000.

Kształcenie w szkole gimnazjalnej to czas obejmujący trzy lata i kończy się ogólnopolskim egzaminem organizowanym w kwietniu w ostatniej klasie jednostki gimnazjalnej. Przystąpienie do testu jest jednym z warunków ukończenia szkoły gimnazjalnej. Rezultaty egzaminu są oceniane przez sprawdzających wybranych przez zwierzchnika Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Arkusze egzaminacyjne są poufne tak, że sprawdzający nie wiedzą czyje prace egzaminacyjne oceniają. Rezultaty sprawdzianu umiejętności w formie stosownego zaświadczenia gimnazjaliści otrzymują średnio 1,5 miesiąca po podejściu do testu gimnazjalnego.

Zwycięzcy olimpiad przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym zostają zwolnieni z odpowiedniej części sprawdzianu gimnazjalnego. W tym przypadku gimnazjalista otrzymuje z danej części testu maksimum możliwych punktów. Rezultat testu stanowi połowę maksymalnej możliwej do osiągnięcia ilości punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku łączna liczba gimnazjalistów uczących się w placówce to 37, z czego 9 stanowiły dziewczynki, a 28 stanowili gimnazjaliści. Powiat mławski ma zarejestrowane 17 gimnazjów, a województwo mazowieckie - 1003. Na 2564 uczniów w powiecie przypada 17 innych placówek gimnazjalnych (150,82 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 149,6 (150050 uczniów na 1003 placówek).

Mapa

gimnazjum