Gimazjum W Gliczarowie Górnym


Najważniejsze informacje - Gimazjum W Gliczarowie Górnym

Patron Andrezj Skupień Florek

Adres Gimazjum W Gliczarowie Górnym

Gliczarów Górny 101
Miejscowość Gliczarów Górny
Kod pocztowy 34-425
Gmina Biały Dunajec
Powiat tatrzański
Województwo małopolskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Gimazjum W Gliczarowie Górnym

182077263
Regon 49066978100000
Organ prowadzący Gmina

Gimazjum W Gliczarowie Górnym mieści się w miejscowości Gliczarów Górny pod adresem Gliczarów Górny 101. Numer telefonu do gimnazjum to 182077263. Nr fax: 182077263. Gimnazjum funkcjonuje na obszarze gminy Biały Dunajec, powiat tatrzański , województwo małopolskie. Organem nadzorującym jest gmina. Gimnazjum znajduje się w rejestrze pod numerem 49066978100000.

Nauka w szkole gimnazjalnej to czas obejmujący trzy lata i kończy się ogólnokrajowym egzaminem organizowanym w kwietniu w ostatniej klasie jednostki gimnazjalnej. Podejście do sprawdzianu umiejętności jest jednym z warunków ukończenia gimnazjum. Rezultaty testu są sprawdzane przez egzaminatorów powołanych przez naczelnika Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Dokumenty testowe są kodowane tak, że sprawdzający nie posiadają informacji czyje prace egzaminacyjne sprawdzają. Rezultaty testu w postaci stosownego zaświadczenia gimnazjaliści uzyskują średnio 1,5 miesiąca po przeprowadzeniu testu gimnazjalnego.

Zwycięzcy olimpiad przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych testem gimnazjalnym są zwolnieni z odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego. W tym przypadku gimnazjalista osiąga z danej części egzaminu maksimum możliwych punktów. Wynik testu stanowi połowę maksymalnej możliwej do osiągnięcia ilości punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku ogólna liczba gimnazjalistów uczęszczających na lekcje w placówce to 35, z czego 17 stanowiły gimnazjalistki, a 18 to chłopcy. Powiat tatrzański ma zarejestrowane 23 gimnazja, a województwo małopolskie - 754. Na 2085 uczniów w powiecie przypada 23 innych jednostek gimnazjalnych (90,65 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 137,61 (103760 uczniów na 754 placówek).

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-5.34-3.23-5.69
2006-7.24-2.34-7.38
2007-17.17-2.93-8.46
2008-0.15-2.63-4.93
2009-7.03-3.63-7.17
2010-6.73-2.88-4.93
2011-2.96-4.01-2.9
Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-7.01-4.81-5
2006-12.72-3.12-5.68
2007-14.04-3.45-3.45
2008-4.08-3.26-1.44
2009-6.23-3.73-3.6
2010-4.5-2.03-0.32
20112.3-5.951.31

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa

gimnazjum