Gimnazjum


Najważniejsze informacje - Gimnazjum

Adres Gimnazjum

Szkolna 3
Miejscowość Leśnica
Kod pocztowy 34-406
Gmina Bukowina Tatrzańska
Powiat tatrzański
Województwo małopolskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Gimnazjum

182656145
Regon 12077300200000
Organ prowadzący Gmina

Gimnazjum znajduje się w miejscowości Leśnica pod adresem Szkolna 3. Numer tel. do gimnazjum to 182656145. Numer faksu: 182656145. Szkoła gimnazjalna działa na terenie gminy Bukowina Tatrzańska, powiat tatrzański , województwo małopolskie. Organem nadzorującym jest gmina. Szkoła gimnazjalna znajduje się w rejestrze pod numerem 12077300200000.

Nauka w jednostce gimnazjalnej to czas obejmujący trzy lata i kończy się ogólnopolskim testem organizowanym w kwietniu w trzeciej klasie jednostki gimnazjalnej. Podejście do sprawdzianu umiejętności jest jednym z warunków ukończenia gimnazjum. Rezultaty testu są oceniane przez egzaminatorów oddelegowanych przez dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Dokumenty testowe są poufne tak, że sprawdzający nie mają danych czyje prace egzaminacyjne sprawdzają. Wyniki sprawdzianu umiejętności w formie odpowiedniego dokumentu wychowankowie uzyskują około 1,5 miesiąca po podejściu do testu gimnazjalnego.

Zwycięzcy olimpiad przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych testem gimnazjalnym zostają zwolnieni z odpowiedniej części sprawdzianu gimnazjalnego. W takiej sytuacji wychowanek otrzymuje z danej części testu maksymalną ilość punktów. Wynik sprawdzianu gimnazjalnego stanowi połowę maks. osiągalnej ilości punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku ogólna liczba gimnazjalistów pobierających edukację w placówce wynosiła 128, z czego 71 stanowiły gimnazjalistki, a 57 to uczniowie. Powiat tatrzański ma zarejestrowane 23 gimnazja, a województwo małopolskie - 754. Na 2085 uczniów w powiecie przypada 23 innych szkół gimnazjalnych (90,65 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 137,61 (103760 uczniów na 754 placówek).

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-4.5-3.23-0.71
2006-2.56-2.34-2.07
2007-2.32-2.93-1.31
2008-10.06-2.63-2.49
2009-5.56-3.63-2.09
2010-3.5-2.88-1.93
2011-6.83-4.01-3.58
Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-13.05-4.81-5.03
2006-7.32-3.12-3.64
2007-12.32-3.45-6.96
2008-12.37-3.26-4.5
2009-15.48-3.73-5.51
2010-7.66-2.03-4.87
2011-13.7-5.95-8.54

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa

gimnazjum