Gimnazjum W Murzasichlu


Najważniejsze informacje - Gimnazjum W Murzasichlu

Adres Gimnazjum W Murzasichlu

Sądelska 31
Miejscowość Murzasichle
Kod pocztowy 34-531
Gmina Poronin
Powiat tatrzański
Województwo małopolskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Gimnazjum W Murzasichlu

182016391
Regon 49197708800000
Organ prowadzący Gmina

Gimnazjum W Murzasichlu mieści się w miejscowości Murzasichle pod adresem Sądelska 31. Numer telefonu do szkoły to 182016391. Nr faksu: 182016391. Gimnazjum ma lokalizację na terenie gminy Poronin, powiat tatrzański , województwo małopolskie. Organem zarządzającym jest gmina. Szkoła gimnazjalna posiada wpis w rejestrze pod numerem 49197708800000.

Nauka w jednostce gimnazjalnej to czas obejmujący trzy lata i kończy się ogólnokrajowym testem organizowanym w kwietniu w ostatniej klasie szkoły gimnazjalnej. Podejście do sprawdzianu umiejętności jest jednym z warunków ukończenia placówki gimnazjalnej. Rezultaty egzaminu są sprawdzane przez egzaminatorów powołanych przez naczelnika Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Dokumenty egzaminacyjne są poufne tak, że egzaminatorzy nie mają danych czyje testy oceniają. Rezultaty sprawdzianu umiejętności w formie odpowiedniego zaświadczenia wychowankowie uzyskują ok. 1,5 miesiąca po podejściu do sprawdzianu umiejętności.

Laureaci olimpiad przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych sprawdzianem gimnazjalnym są zwolnieni z danej części sprawdzianu gimnazjalnego. W takich okolicznościach wychowanek otrzymuje z danej części testu maksymalną ilość punktów. Rezultat sprawdzianu gimnazjalnego stanowi połowę maks. osiągalnej puli punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku ogólna liczba gimnazjalistów pobierających naukę w placówce wynosiła 91, z czego 49 stanowiły dziewczynki, a 42 to gimnazjaliści. Powiat tatrzański ma zarejestrowane 23 gimnazja, a województwo małopolskie - 754. Na 2085 uczniów w powiecie przypada 23 innych placówek gimnazjalnych (90,65 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 137,61 (103760 uczniów na 754 placówek).

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-6.44-3.23-5.91
2006-1.31-2.34-3.53
2007-8.26-2.93-6.93
2008-8.7-2.63-6.23
2009-0.08-3.63-5.56
2010-4.06-2.88-6.94
2011-2.22-4.01-5.64
Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-3.19-4.81-5.7
2006-3.67-3.12-6.74
2007-5.57-3.45-6.41
2008-2.6-3.26-6.28
20090.65-3.73-5.43
2010-2.36-2.03-4.98
2011-5.92-5.95-8.67

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa

gimnazjum