Gimnazjum


Najważniejsze informacje - Gimnazjum

Patron im. Legionów Polskich

Adres Gimnazjum

Piłsudskiego 34
Miejscowość Poronin
Kod pocztowy 34-520
Gmina Poronin
Powiat tatrzański
Województwo małopolskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Gimnazjum

182074186
Strona
Regon 49197387700000
Organ prowadzący Gmina

Gimnazjum mieści się w miejscowości Poronin pod adresem Piłsudskiego 34. Numer tel. do gimnazjum to 182074186. Numer faksu: 182074186. Gimnazjum funkcjonuje na obszarze gminy Poronin, powiat tatrzański , województwo małopolskie. Organem zarządzającym jest gmina. Serwis www gimnazjum odwiedzimy pod adresem www.szkolaporonin.pl. Gimnazjum znajduje się w rejestrze pod numerem 49197387700000.

Kształcenie w placówce gimnazjalnej obejmuje okres trwający trzy lata i kończy się ogólnopolskim egzaminem organizowanym w kwietniu w ostatniej klasie szkoły gimnazjalnej. Przystąpienie do testu jest jednym z warunków ukończenia szkoły gimnazjalnej. Wyniki sprawdzianu umiejętności są sprawdzane przez egzaminatorów wybranych przez zwierzchnika Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Arkusze egzaminacyjne są poufne tak, że sprawdzający nie posiadają informacji czyje prace egzaminacyjne poddają ocenie. Wyniki egzaminu w postaci odpowiedniego zaświadczenia wychowankowie otrzymują średnio 1,5 miesiąca po przeprowadzeniu testu gimnazjalnego.

Zwycięzcy olimpiad przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym zostają zwolnieni z danej części sprawdzianu gimnazjalnego. W tym przypadku uczeń osiąga z odpowiedniej części egzaminu maksymalną ilość punktów. Wynik sprawdzianu gimnazjalnego stanowi połowę maksymalnie osiągalnej puli punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku łączna liczba gimnazjalistów uczących się w placówce to 104, z czego 42 to gimnazjalistki, a 62 to chłopcy. Powiat tatrzański ma zarejestrowane 23 gimnazja, a województwo małopolskie - 754. Na 2085 uczniów w powiecie przypada 23 innych gimnazjów (90,65 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 137,61 (103760 gimnazjalistów na 754 placówek).

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-0.12-3.23-5.91
2006-2.05-2.34-3.53
2007-2.71-2.93-6.93
2008-3.51-2.63-6.23
2009-4.71-3.63-5.56
2010-7.23-2.88-6.94
2011-0.35-4.01-5.64
Rok Szkoła Gmina Powiat
20052.34-4.81-5.7
2006-4.96-3.12-6.74
2007-1.4-3.45-6.41
2008-4.54-3.26-6.28
2009-3.56-3.73-5.43
2010-4.17-2.03-4.98
2011-4.13-5.95-8.67

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa

gimnazjum