Przedszkole Nr 31


Najważniejsze informacje - Przedszkole Nr 31

Adres Przedszkole Nr 31

Krowoderska 8
Miejscowość Gdańsk
Kod pocztowy 80-753
Gmina miasto Gdańsk
Powiat Gdańsk
Województwo pomorskie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Przedszkole Nr 31

583015369
Regon 19057405000000
Organ prowadzący Gmina

Przedszkole Nr 31 znajduje się w miejscowości Gdańsk pod adresem Krowoderska 8. Numer tel. do przedszkola to 583015369. Faks: 583015369. Jednostka przedszkolna działa na terenie gminy Gdańsk, powiat Gdańsk , województwo pomorskie. Organem prowadzącym jest gmina. Jednostka przedszkolna znajduje się w rejestrze pod numerem 19057405000000.

Do jednostek przedszkolnych kwalifikują się dzieci w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w niektórych przypadkach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obligatoryjnym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały przedszkolne gdzie uczęszczają dzieci 5 i 6-letnie nazywa się zerówkami. Oprócz przedszkoli funkcjonują także oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Wymienione jako dwie ostatnie formy kształcenia przedszkolnego przeznaczone są dla niewielkich grup dzieci i powstają w miejscowościach oddalonych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku łączna liczba dziewczynek i chłopców pobierających naukę w placówce wynosiła 77, z czego 44 stanowiły uczennice, a 33 stanowili chłopcy. W przedszkolu pracuje łącznie 11 nauczycieli, z czego 7 w pełnym wymiarze godzin oraz 4 na pół etatu. Na jednego wychowanka przypada 0,14 nauczycieli. Stosunek nauczycieli nauczających w pełnym wymiarze godzin do pedagogów pracujących nauczających na pół etatu to 1,75. Powiat gdańsk ma zarejestrowane 155 przedszkoli, a województwo pomorskie - 702. Na 5890 uczniów w powiecie przypada 155 innych przedszkoli (38 na placówkę), a średnia w województwie to 43,55 (30569 dzieci w wieku przedszkolnym na 702 placówek).

Pod względem liczby wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła zajmuje następujące miejsce:

  • w mieście Gdańsk: 128
  • w gminie Gdańsk: 128
  • powiat Gdańsk: 128
  • województwo pomorskie: 749

Mapa