Czteroletnie Technikum


Najważniejsze informacje - Czteroletnie Technikum

Adres Czteroletnie Technikum

501
Miejscowość Werynia
Kod pocztowy 36-100
Gmina Kolbuszowa
Powiat kolbuszowski
Województwo podkarpackie
Typ Technikum
Uprawnienia publiczna

Telefon Czteroletnie Technikum

172271441
Strona
Regon 83047586400000
Organ prowadzący Powiat ziemski

Czteroletnie Technikum znajduje się w miejscowości Werynia pod adresem - 501. Numer telefonu do szkoły to 172271441. Numer fax: 172271332. Szkoła średnia o profilu technicznym znajduje się na obszarze gminy Kolbuszowa, powiat kolbuszowski , województwo podkarpackie. Organem prowadzącym jest powiat ziemski. Portal internetowy technikum można znaleźć pod adresem zswerynia.pl. Szkoła średnia o profilu technicznym figuruje w rejestrze pod numerem 83047586400000.

Uczeń technikum ma obowiązkowo do wyboru dwa przedmioty na poziomie rozszerzonym, które wiążą się ze zdobywanymi kwalifikacjami zawodowymi. Jednym z tych przedmiotów musi być: matematyka, biologia, geografia, fizyka lub chemia. Przedmioty na poziomie podstawowym będą nauczane w klasach I i II. Ukończenie czteroletniego technikum daje możliwość zdobycia dokumentu potwierdzającego kompetencje zawodowe po zdaniu stosownego egzaminu zawodowego, jak również uzyskanie świadectwa maturalnego po zdaniu egzaminu dojrzałości.

W 2013 roku całkowita liczba słuchaczy pobierających edukację w placówce była równa 264, z czego 168 to słuchaczki, a 96 to słuchacze. Powiat kolbuszowski ma zarejestrowane 2 szkoły techniczne, a województwo podkarpackie - 169. Na 789 uczniów w powiecie przypada 2 innych szkół średnich o profilu technicznym (394,5 na placówkę), a średnia w województwie to 214,4 (36234 uczniów na 169 placówek).

Wyniki matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Liczba uczniów Wynik średni Zdawalność
język francuski pisemny podstawowy 1 27,00 % -
język francuski ustny podstawowy 1 33,30 % -
matematyka pisemny podstawowy 44 38,60 % 59,00 %
język angielski ustny podstawowy 43 49,40 % -
język angielski pisemny podstawowy 43 51,20 % -
język polski pisemny podstawowy 44 60,20 % 59,00 %
język polski ustny podstawowy 44 64,90 % 59,00 %

Ranking na podstawie wyniku średniego matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Wynik średni Wynik w mieście Wynik w gminie Wynik w powiecie Wynik w województwie
język francuski pisemny podstawowy 27,00 % 1 (z 2) 2 (z 3) 2 (z 3) 17 (z 18)
język francuski ustny podstawowy 33,30 % 1 (z 2) 2 (z 3) 2 (z 3) 17 (z 18)
matematyka pisemny podstawowy 38,60 % 1 (z 2) 3 (z 5) 3 (z 5) 190 (z 285)
język angielski ustny podstawowy 49,40 % 1 (z 2) 3 (z 5) 3 (z 5) 220 (z 279)
język angielski pisemny podstawowy 51,20 % 1 (z 2) 2 (z 5) 2 (z 5) 196 (z 281)
język polski pisemny podstawowy 60,20 % 1 (z 2) 2 (z 5) 2 (z 5) 50 (z 285)
język polski ustny podstawowy 64,90 % 1 (z 2) 3 (z 5) 3 (z 5) 232 (z 284)

Wykresy zdawalności z poszczególnych przedmiotu w 2013 roku

Mapa

technikum photo: TulanePR via Flickr