Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych W Ropczycach


Najważniejsze informacje - Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych W Ropczycach

Adres Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych W Ropczycach

Konopnickiej 3
Miejscowość Ropczyce
Kod pocztowy 39-100
Gmina Ropczyce
Powiat ropczycko-sędziszowski
Województwo podkarpackie
Typ Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych
Uprawnienia publiczna

Telefon Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych W Ropczycach

172228987
Strona
Regon 18004992000000
Organ prowadzący Samorząd województwa

Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych W Ropczycach znajduje się w miejscowości Ropczyce pod adresem Konopnickiej 3. Numer tel. do placówki to 172228987. Fax: 172227190. Placówka działa na terenie gminy Ropczyce, powiat ropczycko-sędziszowski , województwo podkarpackie. Organem prowadzącym jest samorząd województwa. Stronę internetową placówki można odwiedzić pod adresem nkjoropczyce.pl. Placówka figuruje w rejestrze pod numerem 18004992000000.

W 2013 roku ogólna ilość uczniów pobierających naukę w placówce to 50, z czego 39 to słuchaczki, a 11 stanowili słuchacze. W placówce jest zatrudnionych łącznie 13 nauczycieli, z czego 5 w pełnym wymiarze godzin oraz 8 w niepełnym wymiarze godzin. Na słuchacza przypada 0,26 nauczycieli. Stosunek nauczycieli nauczających na pełen etat do lektorów pracujących nauczających na pół etatu wynosi 0,63. Powiat ropczycko-sędziszowski ma zarejestrowane 33 pozostałe placówki edukacyjne, a województwo podkarpackie - 1035. Na 287 uczniów w powiecie przypada 33 innych placówek edukacyjnych (8,7 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 7,66 (7931 słuchaczy na 1035 placówek).

Pod kątem liczby nauczycieli przypadających na jednego ucznia szkoła plasuje się na następujących lokatach:

  • w mieście Ropczyce: 8
  • w gminie Ropczyce: 10
  • powiat ropczycko-sędziszowski: 56
  • województwo podkarpackie: 1039

Mapa