Centrum Kształcenia Praktycznego


Najważniejsze informacje - Centrum Kształcenia Praktycznego

Adres Centrum Kształcenia Praktycznego

OBROŃCÓW POCZTY GDAŃSKIEJ 24
Miejscowość Zawiercie
Kod pocztowy 42-400
Gmina miasto Zawiercie
Powiat zawierciański
Województwo śląskie
Typ Centrum Kształcenia Praktycznego
Uprawnienia publiczna

Telefon Centrum Kształcenia Praktycznego

326708413
Regon 27679353500000
Organ prowadzący Powiat ziemski

Centrum Kształcenia Praktycznego mieści się w miejscowości Zawiercie pod adresem OBROŃCÓW POCZTY GDAŃSKIEJ 24. Numer telefonu do placówki to 326708413. Fax: 326722756. Placówka mieści się na terytorium gminy Zawiercie, powiat zawierciański , województwo śląskie. Organem zarządzającym jest powiat ziemski. Placówka figuruje w rejestrze pod numerem 27679353500000.

W placówce pracuje łącznie 29 nauczycieli, z czego 12 na cały etat oraz 17 w niepełnym wymiarze godzin. Stosunek nauczających pracujących w pełnym wymiarze godzin do nauczycieli zatrudnionych na pół etatu to 0,71. Powiat zawierciański ma zarejestrowane 45 pozostałych placówek edukacyjnych, a województwo śląskie - 1742. Na 21 uczniów w powiecie przypada 45 innych placówek edukacyjnych (0,47 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 8,25 (14365 wychowanków na 1742 placówek).

Mapa