Ap Edukacja - Gimnazjum Dla Dorosłych W Legnicy


Najważniejsze informacje - Ap Edukacja - Gimnazjum Dla Dorosłych W Legnicy

Adres Ap Edukacja - Gimnazjum Dla Dorosłych W Legnicy

Najświętszsej Marii Panny 5d
Miejscowość Legnica
Kod pocztowy 59-220
Gmina miasto Legnica
Powiat Legnica
Województwo dolnośląskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej

Telefon Ap Edukacja - Gimnazjum Dla Dorosłych W Legnicy

767214691
Strona
Regon 47327908501782
Organ prowadzący AP Edukacja Sp. z o.o.

Ap Edukacja - Gimnazjum Dla Dorosłych W Legnicy mieści się w miejscowości Legnica pod adresem Najświętszsej Marii Panny 5d. Telefon do gimnazjum to 767214691. Nr fax: 767214693. Placówka gimnazjalna ma lokalizację na obszarze gminy Legnica, powiat Legnica , województwo dolnośląskie. Organem prowadzącym jest spółka prawa handlowego. Stronę www szkoły gimnazjalnej odwiedzimy pod adresem www.apedukacja.pl. Gimnazjum posiada wpis w rejestrze pod numerem 47327908501782. Organ rejestrujący dla Ap Edukacja - Gimnazjum Dla Dorosłych W Legnicy to gmina.

Nauka w placówce gimnazjalnej obejmuje okres trwający trzy lata i kończy się ogólnopolskim egzaminem przeprowadzanym w kwietniu w trzeciej klasie placówki gimnazjalnej. Przystąpienie do sprawdzianu umiejętności jest jednym z warunków ukończenia jednostki gimnazjalnej. Wyniki sprawdzianu umiejętności są sprawdzane przez egzaminatorów wybranych przez szefa Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Arkusze testowe są kodowane tak, że egzaminatorzy nie mają danych czyje prace egzaminacyjne oceniają. Rezultaty sprawdzianu umiejętności w postaci odpowiedniego dokumentu uczniowie otrzymują około 1,5 miesiąca po podejściu do testu gimnazjalnego.

Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym są zwolnieni z danej części egzaminu gimnazjalnego. W tym przypadku laureat otrzymuje z danej części testu maksymalną ilość punktów. Rezultat egzaminu stanowi połowę maksymalnie osiągalnej ilości punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

Powiat legnica ma zarejestrowane 15 gimnazjów, a województwo dolnośląskie - 506. Na 2483 uczniów w powiecie przypada 15 innych gimnazjów (165,53 na placówkę), a średnia w województwie to 153,38 (77610 dzieci w wieku gimnazjalnym na 506 placówek).

Mapa