I Liceum Ogólnokształcące


Najważniejsze informacje - I Liceum Ogólnokształcące

Patron Mikołaj Kopernik

Adres I Liceum Ogólnokształcące

Wały Piastowskie 6
Miejscowość Gdańsk
Kod pocztowy 80-855
Gmina miasto Gdańsk
Powiat Gdańsk
Województwo pomorskie
Typ Liceum ogólnokształcące
Uprawnienia publiczna

Telefon I Liceum Ogólnokształcące

583016734
Regon 19291910000000
Organ prowadzący Miasto na prawach powiatu

I Liceum Ogólnokształcące znajduje się w miejscowości Gdańsk pod adresem Wały Piastowskie 6. Numer telefonu do liceum to 583016734. Fax: 583016734. Liceum mieści się na terenie gminy Gdańsk, powiat Gdańsk , województwo pomorskie. Organem prowadzącym jest miasto na prawach powiatu. Stronę internetową liceum odwiedzimy pod adresem www.ilo.gda.pl. Szkoła licealna znajduje się w rejestrze pod numerem 19291910000000.

Gimnazjaliści po ukończeniu nauki w trwającej trzy lata szkole gimnazjalnej mogą wybierać pomiędzy trzyletnim liceum ogólnokształcącym, czteroletnim technikum lub trzyletnią zasadniczą szkołą zawodową.

Aby rozpocząć kształcenie w liceum ogólnokształcącym, należy najpierw ukończyć gimnazjum i przystąpić do egzaminu gimnazjalnego. Obecnie profile w liceach ogólnokształcących dają możliwość nauki przedmiotów na poziomie rozszerzonym (liczba wynosi od 0 do 4 przedmiotów). Są też klasy dwujęzyczne, w których poszczególne przedmioty nauczane są w języku obcym. Uczniowie z takich klas mają możliwość przystąpienia do dwujęzycznego egzaminu dojrzałości. Po ukończeniu szkoły, wychowanek może kształcić się w szkole policealnej lub na uniwersytecie (wymagane jest świadectwo dojrzałości). Absolwent, który ukończy liceum ogólnokształcące, ma wykształcenie średnie.

W 2013 roku ogólna ilość wychowanków uczących się w placówce to 587, z czego 369 to wychowanki, a 218 to uczniowie. W liceum jest zatrudnionych łącznie 50 nauczycieli, z czego 42 w pełnym wymiarze godzin oraz 8 na pół etatu. Na jednego wychowanka przypada 0,09 nauczycieli. Stosunek pedagogów nauczających na pełen etat do pedagogów zatrudnionych na pół etatu to 5,25. Powiat gdańsk ma zarejestrowane 73 licea, a województwo pomorskie - 346. Na 8379 uczniów w powiecie przypada 73 innych jednostek licealnych (114,78 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 100,74 (34856 uczniów na 346 placówek).

Pod względem liczby nauczycieli przypadających na jednego ucznia szkoła zajmuje następujące lokaty:

  • w mieście Gdańsk: 128
  • w gminie Gdańsk: 128
  • powiat Gdańsk: 128
  • województwo pomorskie: 749

Wyniki matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Liczba uczniów Wynik średni Zdawalność
język polski ustny podstawowy 198 69,50 % -
język polski pisemny podstawowy 198 71,90 % -
język francuski ustny podstawowy 78,00 % -
język francuski pisemny podstawowy 87,70 % -
język angielski ustny podstawowy 82,50 % -
język angielski pisemny podstawowy 92,90 % -
matematyka pisemny podstawowy 198 84,70 % -
język niemiecki pisemny podstawowy 92,00 % -
język niemiecki ustny podstawowy 93,00 % -

Ranking na podstawie wyniku średniego matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Wynik średni Wynik w mieście Wynik w gminie Wynik w powiecie Wynik w województwie
język polski ustny podstawowy 69,50 % 20 (z 79) 20 (z 79) 20 (z 79) 157 (z 365)
język polski pisemny podstawowy 71,90 % 2 (z 79) 2 (z 79) 2 (z 79) 7 (z 366)
język francuski ustny podstawowy 78,00 % 2 (z 3) 2 (z 3) 2 (z 3) 6 (z 7)
język francuski pisemny podstawowy 87,70 % 2 (z 3) 2 (z 3) 2 (z 3) 5 (z 7)
język angielski ustny podstawowy 82,50 % 11 (z 78) 11 (z 78) 11 (z 78) 28 (z 352)
język angielski pisemny podstawowy 92,90 % 6 (z 78) 6 (z 78) 6 (z 78) 11 (z 356)
matematyka pisemny podstawowy 84,70 % 4 (z 79) 4 (z 79) 4 (z 79) 10 (z 367)
język niemiecki pisemny podstawowy 92,00 % 6 (z 33) 6 (z 33) 6 (z 33) 15 (z 218)
język niemiecki ustny podstawowy 93,00 % 3 (z 34) 3 (z 34) 3 (z 34) 16 (z 220)

Mapa

liceum