"akademia Radosnego Malucha" O Profilu Artystyczno-językowym


Najważniejsze informacje - "Akademia Radosnego Malucha" O Profilu Artystyczno-Językowym

Adres "Akademia Radosnego Malucha" O Profilu Artystyczno-Językowym

Dziewanny 14
Miejscowość Tychy
Kod pocztowy 43-100
Gmina miasto Tychy
Powiat Tychy
Województwo śląskie
Typ Punkt przedszkolny
Uprawnienia niepubliczna

Telefon "Akademia Radosnego Malucha" O Profilu Artystyczno-Językowym

504279629
Regon 27787662500000
Organ prowadzący P.U.H. "DUAL" Monika Magdziorz

"akademia Radosnego Malucha" O Profilu Artystyczno-językowym znajduje się w miejscowości Tychy pod adresem Dziewanny 14. Numer tel. do przedszkola to 504279629. Jednostka przedszkolna znajduje się na terenie gminy Tychy, powiat Tychy , województwo śląskie. Organem zarządzającym jest osoba fizyczna - pracodawca. Portal internetowy placówki przedszkolnej można znaleźć pod adresem www.radosnymaluch.com. Przedszkole figuruje w rejestrze pod numerem 27787662500000. Jednostka rejestracyjna dla "akademia Radosnego Malucha" O Profilu Artystyczno-językowym to gmina.

Do przedszkola chodzą dzieci w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w niektórych sytuacjach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obligatoryjnym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały wychowania przedszkolnego do których uczęszczają dzieci 5 i 6-letnie nazywa się zerówkami. Oprócz przedszkoli funkcjonują też oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Wymienione jako dwie ostatnie postacie wychowania przedszkolnego przygotowane są dla niewielkich grup dzieci i tworzone są w miejscach oddalonych od przedszkoli i szkół podstawowych.

Powiat tychy ma zarejestrowane 39 przedszkoli, a województwo śląskie - 1394. Na 2788 uczniów w powiecie przypada 39 innych przedszkoli (71,49 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 83,37 (116215 przedszkolaków na 1394 placówek).

Mapa