Szkoły - miasto Lidzbark Warmiński


Przedszkola | Szkoły podstawowe | Szkoły zawodowe | Licea | Technika | Szkoły policealne | Pozostałe | Gimnazja - archiwalne |

Przedszkola - gmina miasto Lidzbark Warmiński

Nazwa Adres Miasto
Przedszkole Niepubliczne "Miś" Kromera 13 Lidzbark Warmiński
Przedszkole Niepubliczne Puchatek Wyszyńskiego 11 Lidzbark Warmiński
Przedszkole Niepubliczne Z Oddziałem Żłobkowym Kubuś Ogrodowa 1 Lidzbark Warmiński
Przedszkole Nr 5 Wodna 9 Lidzbark Warmiński
Przedszkole Nr 6 Polna 36 Lidzbark Warmiński

Szkoły podstawowe - gmina miasto Lidzbark Warmiński

Nazwa Adres Miasto
Szkoła Podstawowa Nr 1 Szkolna 2 Lidzbark Warmiński
Szkoła Podstawowa Nr 3 Lipowa 17a Lidzbark Warmiński
Szkoła Podstawowa Nr 4 Im. Jana Pawła II Polna 36 Lidzbark Warmiński
Szkoła Podstawowa Nr 5 Leśna 15 Lidzbark Warmiński
Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 2 W Sosw Szkolna 3 Lidzbark Warmiński

Szkoły zawodowe - gmina miasto Lidzbark Warmiński

Nazwa Adres Miasto
Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1 Orła Białego 5 Lidzbark Warmiński
Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 2 Wirzbickiego 3A Lidzbark Warmiński
Zasadnicz Szkoła Zawodowa Specjalna W Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym W Lidzbarku Warmińskim Leśna 15 Lidzbark Warmiński

Licea - gmina miasto Lidzbark Warmiński

Nazwa Adres Miasto
Liceum Ogólnokształcące Krasickiego 4 Lidzbark Warmiński
Liceum Ogólnokształcące Dla Dorosłych Krasickiego 4 Lidzbark Warmiński
Liceum Ogólnokształcące Nr 2 Wierzbickiego 3A Lidzbark Warmiński
Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące Dla Dorosłych W Lidzbarku Warmińskim Orła Białego 7 Lidzbark Warmiński

Technika - gmina miasto Lidzbark Warmiński

Nazwa Adres Miasto
Technikum Nr 1 Orła Białego 5 Lidzbark Warmiński
Technikum Nr 2 Wierzbickiego 3A Lidzbark Warmiński
Technikum Uzupełniające Dla Dorosłych Orła Białego 5 Lidzbark Warmiński
Technikum Uzupełniające Dla Dorosłych Wierzbickiego 3A Lidzbark Warmiński

Szkoły policealne - gmina miasto Lidzbark Warmiński

Nazwa Adres Miasto
Szkoła Policealna Wierzbickiego 3A Lidzbark Warmiński
Szkoła Policealna Dla Dorosłych W Lidzbarku Warmińskim Orła Białego 7 Lidzbark Warmiński
Szkoła Policealna Nr 1 Orła Białego 5 Lidzbark Warmiński

Pozostałe - gmina miasto Lidzbark Warmiński

Nazwa Adres Miasto
Bursa Międzyszkolna Przy Zespole Szkół I Placówek Oświatowych W Lidzbarku Warmińskim Wierzbickiego 3B Lidzbark Warmiński
Centrum Kształcenia Ustawicznego W Lidzbarku Warmińskim Mar-Mir Krucza 8 Lidzbark Warmiński
Centrum Kształcenia Zawodowego Cechu Rzemiosła I Przedsiębiorczości W Lidzbarku Warmińskim Piłsudskiego 5a Lidzbark Warmiński
Miejski Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół I Przedszkoli Poniatowskiego 22 Lidzbark Warmiński
Młodzieżowy Dom Kultury Ks.j.poniatowskiego 3 Lidzbark Warmiński
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Leśna 15 Lidzbark Warmiński
Ośrodek Dokształcania I Doskonalenia Zawodowego Orła Białego 5 Lidzbark Warmiński
Państwowa Szkoła Muzyczna I Stopnia W Lidzbarku Warmińskim Orła Białego 10 Lidzbark Warmiński
Ponadgimnazjalna Specjalna Szkoła Przysposabiająca Do Pracy Szkolna 3 Lidzbark Warmiński
Powiatowa Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna W Lidzbarku Warmińskim Wierzbickiego 3B Lidzbark Warmiński
Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego Wierzbickiego 3A Lidzbark Warmiński
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Szkolna 3 Lidzbark Warmiński
Wmbp W Elblągu Filia W Lidzbarku Warmińskim Krasickiego 2 Lidzbark Warmiński
Zespół Szkół I Placówek Oświatowych Józefa Wierzbickiego 3A Lidzbark Warmiński
Zespół Szkolno - Przedszkolny Polna 36 Lidzbark Warmiński
Zespół Szkół Ogólnokształcących Krasickiego 4 Lidzbark Warmiński
Zespół Szkół Zawodowych Orła Białego 5 Lidzbark Warmiński

Gimnazja - gmina miasto Lidzbark Warmiński - archiwalne

Nazwa Adres Miasto
Gimnazjum Dla Dorosłych W Lidzbarku Warmińskim Orła Białego 7 Lidzbark Warmiński
Gimnazjum Nr 1 W Lidzbarku Warmińskim Szkolna 2 a Lidzbark Warmiński
Gimnazjum Nr 2 Polna 36 Lidzbark Warmiński
Gimnazjum Nr 4 Specjalne Leśna 15 Lidzbark Warmiński
Gimnazjum Specjalne Nr 3 Szkolna 3 Lidzbark Warmiński

Dostosuj wyszukiwanie