Szkoły - miasto Starachowice


Przedszkola | Szkoły podstawowe | Szkoły zawodowe | Licea | Technika | Szkoły policealne | Pozostałe | Gimnazja - archiwalne |

Przedszkola - gmina miasto Starachowice

Nazwa Adres Miasto
Akademia Przedszkolaka Grzybowa 1 Starachowice
Przedszkole Miejskie Nr 10 Prądzyńskiego 2A Starachowice
Przedszkole Miejskie Nr 11 Z Oddziałami Integracyjnymi Górna 13 Starachowice
Przedszkole Miejskie Nr 13 Leśna 40 Starachowice
Przedszkole Miejskie Nr 14 Graniczna 10 Starachowice
Przedszkole Miejskie Nr 15 Na Szlakowisku 7B Starachowice
Przedszkole Miejskie Nr 2 Mrozowskiego 2 Starachowice
Przedszkole Miejskie Nr 6 świętej Barbary 4 Starachowice
Przedszkole Miejskie Nr 7 Aleja Armii Krajowej 6A Starachowice
Punkt Przedszkolny "Słoneczko" Górna 10 Starachowice

Szkoły podstawowe - gmina miasto Starachowice

Nazwa Adres Miasto
Społeczna Szkoła Podstawowa Sto Wojska Polskiego 7A Starachowice
Szkoła Podstawowa Nr 1 1 Maja 11 Starachowice
Szkoła Podstawowa Nr 10 Z Oddziałami Integracyjnymi Armii Krajowej 1 Starachowice
Szkoła Podstawowa Nr 11 Im. Mjr. Jana Piwnika "Ponurego" Leśna 2 Starachowice
Szkoła Podstawowa Nr 12 Słoneczna 1a Starachowice
Szkoła Podstawowa Nr 13 W Starachowicach Prądzyńskiego 2 Starachowice
Szkoła Podstawowa Nr 2 Ostrowiecka 134 Starachowice
Szkoła Podstawowa Nr 6 W Starachowicach Moniuszki 117 Starachowice
Szkoła Podstawowa Nr 9 Jana Mrozowskiego 5 Starachowice
Szkoła Podstawowa Specjalna Staszica 16 Starachowice

Szkoły zawodowe - gmina miasto Starachowice

Licea - gmina miasto Starachowice

Technika - gmina miasto Starachowice

Nazwa Adres Miasto
Niepubliczne Technikum Wojska Polskiego 15 Starachowice
Niepubliczne Technikum Uzupełniające Dla Dorosłych Średniego Studium Edukacyjnego W Starachowicach Szkolna 10 Starachowice
Technikum Nr 1 Radomska 72 Starachowice
Technikum Nr 2 1 Maja 4 Starachowice
Technikum Uzupełniające Radomska 72 Starachowice

Szkoły policealne - gmina miasto Starachowice

Nazwa Adres Miasto
Niepubliczna Szkoła Policealna Wojska Polskiego 15 Starachowice
Niepubliczna Szkoła Policealna Dla Dorosłych Wojska Polskiego 15 Starachowice
Niepubliczna Szkoła Policealna Średniego Studium Edukacyjnego W Starachowicach Szkolna 10 Starachowice
Policealna Szkoła Centrum Nauki I Biznesu "Zak" W Starachowicach Rynek 8 Starachowice
Policealna Szkoła Medyczna Radomska 72 Starachowice
Policealna Szkoła Zawodowa Radomska 72 Starachowice
Szkoła Policealna 1 Maja 4 Starachowice
Szkoła Policealna 1 Maja 4 Starachowice

Pozostałe - gmina miasto Starachowice

Nazwa Adres Miasto
Bursa Radomska 72 Starachowice
Centrum Bezpieczeństwa I Ochrony Pracy Radomska 25 Starachowice
Centrum Doskonalenia Kadr Oświatowych Krywki 18 Starachowice
Centrum Kształcenia Praktycznego Rogowskiego 14 Starachowice
Centrum Kształcenia Zawodowego W Starachowicach Radomska 29 Starachowice
Lingua Nauczanie Języków Obcych Mrozowskiego 7/1 Starachowice
Międzyszkolny Ośrodek Gimnastyki Korekcyjnej I Kompensacyjnej żeromskiego 1 A Starachowice
Młodzieżowy Dom Kultury Gliniana 10 a Starachowice
Niepubliczna Szkoła Szkolenia Obronnego Świt Prowadzona Przez Klub Sportowy Świt Strzelnicza 29 Starachowice
Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Sophia Konstytucji 3 Maja 23/4 Starachowice
Ogólnopolskie Niepubliczne Centrum Doskonalenia Nauczycieli Nowator Wigury 18 Starachowice
Ośrodek Rzeczoznawstwa I Postępu Technicznego " Simp-Zorpot" W Starachowicach Radomska 29 Starachowice
Osrodek Szkolenia Nauczycieli Spojrz Inaczej Radomska 29 Starachowice
Ośrodek Szkoleniowy Centrum Nauki I Biznesu "Żak" W Starachowicach Rynek 8 Starachowice
Państwowa Szkoła Muzyczna I Stopnia Kopalniana 10 b Starachowice
Państwowe Ognisko Plastyczne W Starachowicach Złota 6 Starachowice
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka Filia W Starachowicach Kościelna 30 Starachowice
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna W Starachowicach Mrozowskiego 9 Starachowice
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy W Starachowicach Staszica 16 Starachowice
Średnie Studium Edukacyjne W Starachowicach Szkolna 10 Starachowice
Starachowicka Szkoła Językowa "Active" Niska 3 Starachowice
Szkoła Specjalna Przysposabiająca Do Pracy Dla Uczniów Z Upośledzeniem Umysłowym W Stopniu Umiarkowanym Lub Znacznym Staszica 16 Starachowice
Szkoły W Starachowicach Wojska Polskiego 15 Starachowice
Zakład Szkoleniowo-Usługowy Atest Kościelna 36/14 Starachowice
Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Przedszkoli Radomska 45 Starachowice
Zespół Placówek Oświatowych Rogowskiego 14 Starachowice
Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 Radomska 72 Starachowice
Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 1 Maja 4 Starachowice
Zespół Szkół Zawodowych Nr 3 W Starachowicach Szkolna 10 Starachowice

Gimnazja - gmina miasto Starachowice - archiwalne

Nazwa Adres Miasto
Gimnazjum Dla Dorosłych "Żak" W Starachowicach Rynek 8 Starachowice
Gimnazjum Nr 1 Im. Generała Antoniego Hedy "Szarego" W Starachowicach Kielecka 3 Starachowice
Gimnazjum Nr 2 Iłżecka 39 Starachowice
Gimnazjum Nr 3 Leśna 2 Starachowice
Gimnazjum Nr 4 Jana Pawłaii 18 Starachowice
Gimnazjum Specjalne Staszica 16 Starachowice
Społeczne Gimnazjum Sto Wojska Polskiego 7 A Starachowice
Ssil Gimnazjum Niepubliczne Radomska 53 Starachowice

Dostosuj wyszukiwanie