Przedszkole Miejskie Nr 11 Z Oddziałami Integracyjnymi


Najważniejsze informacje - Przedszkole Miejskie Nr 11 Z Oddziałami Integracyjnymi

Patron im. Misia Uszatka

Adres Przedszkole Miejskie Nr 11 Z Oddziałami Integracyjnymi

Górna 13
Miejscowość Starachowice
Kod pocztowy 27-200
Gmina miasto Starachowice
Powiat starachowicki
Województwo świętokrzyskie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Przedszkole Miejskie Nr 11 Z Oddziałami Integracyjnymi

412742410
Regon 29001490000000
Organ prowadzący Gmina

Przedszkole Miejskie Nr 11 Z Oddziałami Integracyjnymi mieści się w miejscowości Starachowice pod adresem Górna 13. Numer telefonu do przedszkola to 412742410. Placówka przedszkolna ma lokalizację na terytorium gminy Starachowice, powiat starachowicki , województwo świętokrzyskie. Organem zarządzającym jest gmina. Przedszkole posiada wpis w rejestrze pod numerem 29001490000000.

Do przedszkola kwalifikują się wychowankowie w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w niektórych przypadkach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obligatoryjnym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały kształcenia przedszkolnego do których chodzą dzieci 5 i 6-letnie nazywa się zerówkami. Oprócz przedszkoli istnieją także oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Wymienione jako dwie ostatnie formy wychowania przedszkolnego przygotowane są dla niewielkich grup dzieci i powstają w miejscach oddalonych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku łączna liczba wychowanków uczących się w placówce to 89, z czego 45 stanowiły dziewczynki, a 44 stanowili uczniowie. W przedszkolu jest zatrudnionych łącznie 16 nauczycieli, z czego 15 na pełen etat oraz 1 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego wychowanka przypada 0,18 nauczycieli. Stosunek nauczających nauczających w pełnym wymiarze godzin do nauczających pracujących nauczających w niepełnym wymiarze godzin wynosi 15. Powiat starachowicki ma zarejestrowane 19 przedszkoli, a województwo świętokrzyskie - 329. Na 1136 uczniów w powiecie przypada 19 innych przedszkoli (59,79 na placówkę), a średnia w województwie to 63,01 (20730 przedszkolaków na 329 placówek).

Pod względem liczby wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła plasuje się na następujących lokatach:

  • w mieście Starachowice: 25
  • w gminie Starachowice: 25
  • powiat starachowicki: 60
  • województwo świętokrzyskie: 584

Mapa

przedszkole