Przedszkole Miejskie Nr 6


Najważniejsze informacje - Przedszkole Miejskie Nr 6

Adres Przedszkole Miejskie Nr 6

Świętej Barbary 4
Miejscowość Starachowice
Kod pocztowy 27-200
Gmina miasto Starachowice
Powiat starachowicki
Województwo świętokrzyskie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Przedszkole Miejskie Nr 6

412747969
Strona
Regon 29001486200000
Organ prowadzący Gmina

Przedszkole Miejskie Nr 6 mieści się w miejscowości Starachowice pod adresem Świętej Barbary 4. Nr tel. do przedszkola to 412747969. Przedszkole ma lokalizację na terenie gminy Starachowice, powiat starachowicki , województwo świętokrzyskie. Organem zarządzającym jest gmina. Stronę internetową placówki przedszkolnej można znaleźć pod adresem www.pm6starachowice.szkolnastrona.pl. Jednostka przedszkolna widnieje w rejestrze pod numerem 29001486200000.

Do jednostek przedszkolnych uczęszczają wychowankowie w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w specjalnych okolicznościach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obowiązkowym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały wychowania przedszkolnego do których chodzą dzieci 5 i 6-letnie nazywa się zerówkami. Oprócz przedszkoli działają również oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Dwie ostatnie postacie wychowania przedszkolnego przeznaczone są dla małych grup dzieci i powstają w miejscowościach oddalonych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku całkowita liczba dziewczynek i chłopców pobierających edukację w placówce była równa 99, z czego 39 stanowiły dziewczynki, a 60 to uczniowie. W przedszkolu jest zatrudnionych łącznie 8 nauczycieli, z czego 7 w pełnym wymiarze godzin oraz 1 na pół etatu. Na jedno dziecko przypada 0,08 nauczycieli. Stosunek lektorów nauczających w pełnym wymiarze godzin do pedagogów pracujących nauczających na pół etatu wynosi 7. Powiat starachowicki ma zarejestrowane 19 przedszkoli, a województwo świętokrzyskie - 329. Na 1136 uczniów w powiecie przypada 19 innych przedszkoli (59,79 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 63,01 (20730 przedszkolaków na 329 placówek).

Pod kątem ilości wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła plasuje się na następującym miejscu:

  • w mieście Starachowice: 25
  • w gminie Starachowice: 25
  • powiat starachowicki: 60
  • województwo świętokrzyskie: 584

Mapa