Technikum Uzupełniające


Najważniejsze informacje - Technikum Uzupełniające

Patron im. mjr H. Dobrzańskiego "HUBALA"

Adres Technikum Uzupełniające

Radomska 72
Miejscowość Starachowice
Kod pocztowy 27-200
Gmina miasto Starachowice
Powiat starachowicki
Województwo świętokrzyskie
Typ Technikum uzupełniające dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych
Uprawnienia publiczna

Telefon Technikum Uzupełniające

412745274
Regon 29244614600000
Organ prowadzący Powiat ziemski

Technikum Uzupełniające mieści się w miejscowości Starachowice pod adresem Radomska 72. Telefon do szkoły to 412745274. Nr fax: 412745274. Szkoła średnia o profilu technicznym znajduje się na terenie gminy Starachowice, powiat starachowicki , województwo świętokrzyskie. Organem nadzorującym jest powiat ziemski. Technikum funkcjonuje w rejestrze pod numerem 29244614600000.

Uczeń szkoły średniej o profilu technicznym będzie musiał wybrać dwa przedmioty na poziomie rozszerzonym, które wiążą się ze zdobywanym zawodem. Jednym z tych przedmiotów musi być: matematyka, biologia, geografia, fizyka lub chemia. Przedmioty na poziomie podstawowym są wykładane w klasach I i II. Ukończenie czteroletniego technikum umożliwia zdobycie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu stosownego egzaminu zawodowego, a także uzyskanie matury po zaliczeniu egzaminu maturalnego.

Powiat starachowicki ma zarejestrowane 5 szkoł technicznych, a województwo świętokrzyskie - 136. Na 1134 uczniów w powiecie przypada 5 innych szkół średnich technicznych (226,8 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 137,37 (18682 kursantów na 136 placówek).

Mapa