Gimnazjum Nr 3


Najważniejsze informacje - Gimnazjum Nr 3

Patron Henryk Sienkiewicz

Adres Gimnazjum Nr 3

Leśna 2
Miejscowość Starachowice
Kod pocztowy 27-206
Gmina miasto Starachowice
Powiat starachowicki
Województwo świętokrzyskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Gimnazjum Nr 3

412741737
Strona
Regon 29109505800000
Organ prowadzący Gmina

Gimnazjum Nr 3 znajduje się w miejscowości Starachowice pod adresem Leśna 2. Numer tel. do szkoły to 412741737. Faks: 412756031. Szkoła gimnazjalna funkcjonuje na terytorium gminy Starachowice, powiat starachowicki , województwo świętokrzyskie. Organem prowadzącym jest gmina. Portal internetowy szkoły gimnazjalnej odwiedzimy pod adresem www.gimnazjumnr3.pl. Jednostka gimnazjalna znajduje się w rejestrze pod numerem 29109505800000.

Pobieranie nauki w szkole gimnazjalnej obejmuje okres trwający trzy lata i kończy się ogólnokrajowym testem organizowanym w kwietniu w ostatniej klasie placówki gimnazjalnej. Przystąpienie do sprawdzianu umiejętności jest jednym z warunków ukończenia gimnazjum. Rezultaty sprawdzianu umiejętności są oceniane przez sprawdzających powołanych przez dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Arkusze egzaminacyjne są kodowane tak, że sprawdzający nie wiedzą czyje prace egzaminacyjne sprawdzają. Wyniki testu w postaci stosownego zaświadczenia gimnazjaliści uzyskują ok. 1,5 miesiąca po podejściu do egzaminu gimnazjalnego.

Laureaci olimpiad przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych sprawdzianem gimnazjalnym zostają zwolnieni z danej części egzaminu gimnazjalnego. W takiej sytuacji olimpijczyk uzyskuje z danej części egzaminu maksimum możliwych punktów. Wynik sprawdzianu gimnazjalnego stanowi połowę maksymalnie osiągalnej puli punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku całkowita liczba uczniów uczących się w placówce była równa 509, z czego 243 to dziewczynki, a 266 to gimnazjaliści. W gimnazjum jest zatrudnionych łącznie 73 nauczycieli, z czego 65 na pełen etat oraz 8 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego gimnazjalistę przypada 0,14 nauczycieli. Stosunek nauczycieli nauczających w pełnym wymiarze godzin do pedagogów pracujących nauczających na pół etatu wynosi 8,13. Powiat starachowicki ma zarejestrowane 16 gimnazjów, a województwo świętokrzyskie - 256. Na 2724 uczniów w powiecie przypada 16 innych jednostek gimnazjalnych (170,25 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 149,77 (38341 dzieci w wieku gimnazjalnym na 256 placówek).

Pod kątem liczby nauczycieli przypadających na jednego gimnazjaliste szkoła plasuje się na następujących lokatach:

  • w mieście Starachowice: 25
  • w gminie Starachowice: 25
  • powiat starachowicki: 60
  • województwo świętokrzyskie: 584

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
20053.41-0.041.02
20060.41-0.26-0.03
20071.62-0.25-0.6
20080.960.970.69
2009-1.39-0.02-1.34
20102.861.221.79
2011-0.530.5-0.76
Rok Szkoła Gmina Powiat
20052.590.660.62
20062.840.54-0.03
200710.820.47
2008-1.87-0.06-0.25
2009-0.17-0.2-1.39
2010-2.980.080.42
2011-3.450.65-1.04

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa