Zielona żabka


Najważniejsze informacje - Zielona Żabka

Patron 0

Adres Zielona Żabka

Kowalska 105
Miejscowość Wrocław
Kod pocztowy 51-424
Gmina miasto Wrocław
Powiat Wrocław
Województwo dolnośląskie
Typ Punkt przedszkolny
Uprawnienia publiczna

Telefon Zielona Żabka

713425218
Regon 63423992500297
Organ prowadzący Fundacja Familijny Poznań

Zielona żabka mieści się w miejscowości Wrocław pod adresem Kowalska 105. Numer telefonu do przedszkola to 713425218. Przedszkole znajduje się na terenie gminy Wrocław, powiat Wrocław , województwo dolnośląskie. Organem zarządzającym jest fundacje. Stronę www jednostki przedszkolnej można znaleźć pod adresem www.familijny.poznan.pl. Przedszkole widnieje w rejestrze pod numerem 63423992500297. Instytucja rejestracyjna dla Zielona żabka to gmina.

Do placówek przedszkolnych uczęszczają dzieci w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w specjalnych przypadkach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obligatoryjnym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały przedszkolne do których chodzą dzieci 5 i 6-letnie nazywa się zerówkami. Oprócz przedszkoli funkcjonują też oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Wymienione jako dwie ostatnie postacie kształcenia przedszkolnego przeznaczone są dla niewielkich grup dzieci i tworzy się je w miejscach odległych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku ogólna ilość uczniów pobierających edukację w placówce to 22, z czego 14 to dziewczynki, a 8 stanowili chłopcy. Powiat wrocław ma zarejestrowane 196 przedszkoli, a województwo dolnośląskie - 795. Na 14651 uczniów w powiecie przypada 196 innych przedszkoli (74,75 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 65,66 (52201 przedszkolaków na 795 placówek).

Mapa

przedszkole