Gastronomiczne Technikum Uzupełniające


Najważniejsze informacje - Gastronomiczne Technikum Uzupełniające

Adres Gastronomiczne Technikum Uzupełniające

KASPRUSIE 14 b
Miejscowość Zakopane
Kod pocztowy 34-500
Gmina miasto Zakopane
Powiat tatrzański
Województwo małopolskie
Typ Technikum uzupełniające dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych
Uprawnienia publiczna
Regon 12018538600000
Organ prowadzący Powiat ziemski

Gastronomiczne Technikum Uzupełniające mieści się w miejscowości Zakopane pod adresem KASPRUSIE 14 b. Szkoła średnia o profilu technicznym ma lokalizację na obszarze gminy Zakopane, powiat tatrzański , województwo małopolskie. Organem zarządzającym jest powiat ziemski. Szkoła średnia techniczna posiada wpis w rejestrze pod numerem 12018538600000.

Kursant technikum musi wybrać dwa przedmioty na poziomie rozszerzonym, które wiążą się ze zdobywanym zawodem. Jednym z tych przedmiotów musi być: matematyka, biologia, geografia, fizyka lub chemia. Przedmioty na poziomie podstawowym będą nauczane w klasach I i II. Ukończenie czteroletniego technikum daje możliwość uzyskania dokumentu potwierdzającego kompetencje zawodowe po zdaniu stosownego egzaminu zawodowego, a także zdobycie świadectwa maturalnego po zdaniu egzaminu dojrzałości.

W 2013 roku całkowita liczba wychowanków uczęszczających na lekcje w placówce wynosiła 40, z czego 13 to słuchaczki, a 27 stanowili uczniowie. Powiat tatrzański ma zarejestrowane 10 szkoł technicznych, a województwo małopolskie - 246. Na 1342 uczniów w powiecie przypada 10 innych szkół średnich technicznych (134,2 na placówkę), a średnia w województwie to 204,66 (50347 uczniów na 246 placówek).

Mapa