Zespół Szkół Techniczno-weterynaryjnych


Najważniejsze informacje - Zespół Szkół Techniczno-Weterynaryjnych

Patron Bohaterów Westerplatte

Adres Zespół Szkół Techniczno-Weterynaryjnych

193
Miejscowość Trzciana
Kod pocztowy 36-071
Gmina Świlcza
Powiat rzeszowski
Województwo podkarpackie
Typ Zespół szkół i placówek oświatowych
Uprawnienia publiczna

Telefon Zespół Szkół Techniczno-Weterynaryjnych

178514077
Regon 00009867700000
Organ prowadzący Powiat ziemski

Zespół Szkół Techniczno-weterynaryjnych znajduje się w miejscowości Trzciana pod adresem 193. Nr tel. do placówki to 178514077. Fax: 178514077. Placówka ma lokalizację na terenie gminy Świlcza, powiat rzeszowski , województwo podkarpackie. Organem nadzorującym jest powiat ziemski. Serwis www placówki można odwiedzić pod adresem www.zstw-trzciana.com.pl. Placówka posiada wpis w rejestrze pod numerem 00009867700000.

W placówce pracuje łącznie 53 nauczycieli, z czego 35 na cały etat oraz 18 w niepełnym wymiarze godzin. Stosunek nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin do lektorów pracujących nauczających w niepełnym wymiarze godzin wynosi 1,94. Powiat rzeszowski ma zarejestrowane 60 pozostałych placówek edukacyjnych, a województwo podkarpackie - 1035. Na 195 uczniów w powiecie przypada 60 innych placówek edukacyjnych (3,25 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 7,66 (7931 wychowanków na 1035 placówek).

Mapa