Szkoła Podstawowa W Czerminie


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa W Czerminie

Adres Szkoła Podstawowa W Czerminie

454
Miejscowość Czermin
Kod pocztowy 39-304
Gmina Czermin
Powiat mielecki
Województwo podkarpackie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa W Czerminie

177740315
Strona
Regon 00055981300000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa W Czerminie znajduje się w miejscowości Czermin pod adresem 454. Numer telefonu do szkoły to 177740315. Nr fax: 177740315. Szkoła podstawowa ma lokalizację na terytorium gminy Czermin, powiat mielecki , województwo podkarpackie. Organem nadzorującym jest gmina. Witrynę internetową placówki szkolnej odwiedzimy pod adresem spczermin.ugu.pl. Jednostka szkolna znajduje się w rejestrze pod numerem 00055981300000.

Szkoła Podstawowa W Czerminie uczy uczniów w wieku od 7 do 13 lat. Nauka w szkole podstawowej w naszym kraju jest przymusowa i składa się z edukacji wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z drugiego poziomu, czyli klas IV do VI. Uczniowie klas szóstych obowiązkowo przystępują do ogólnokrajowego zewnętrznego testu nadzorowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa rodzaje świadectw szkolnych: promocyjne po pomyślnym  przejściu klas od I do V oraz ukończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Świadectwo ukończenia szkoły w szkole podstawowej ma format A4 i znajduje się na niebieskim dokumencie. Po zakończeniu szkoły podstawowej dzieci szkolne kontynuują naukę w gimnazjach.

W 2013 roku ogólna ilość uczniów pobierających naukę w placówce to 175, z czego 66 stanowiły uczennice, a 109 stanowili uczniowie. W szkole podstawowej pracuje łącznie 15 nauczycieli, z czego 14 na pełen etat oraz 1 na pół etatu. Na jednego ucznia przypada 0,09 nauczycieli. Stosunek lektorów nauczających na pełen etat do pedagogów zatrudnionych na pół etatu to 14. Powiat mielecki ma zarejestrowane 62 szkoły podstawowe, a województwo podkarpackie - 1075. Na 8725 uczniów w powiecie przypada 62 innych szkół podstawowych (140,73 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 129,15 (138837 dzieci w wieku szkolnym na 1075 placówek).

Pod kątem liczby wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła zajmuje następujące lokaty:

  • w mieście Czermin: 3
  • w gminie Czermin: 8
  • powiat mielecki: 74
  • województwo podkarpackie: 1039

Mapa