Szkoła Podstawowa Nr 1 Im. Tadeusza Kościuszki W Szczekocinach


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa Nr 1 Im. Tadeusza Kościuszki W Szczekocinach

Patron Tadeusz Kościuszko

Adres Szkoła Podstawowa Nr 1 Im. Tadeusza Kościuszki W Szczekocinach

Senatorska 22
Miejscowość Szczekociny
Kod pocztowy 42-445
Gmina Szczekociny
Powiat zawierciański
Województwo śląskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa Nr 1 Im. Tadeusza Kościuszki W Szczekocinach

343557085
Regon 00026278600000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa Nr 1 Im. Tadeusza Kościuszki W Szczekocinach mieści się w miejscowości Szczekociny pod adresem Senatorska 22. Numer telefonu do szkoły to 343557085. Nr faksu: 343557085. Szkoła podstawowa funkcjonuje na obszarze gminy Szczekociny, powiat zawierciański , województwo śląskie. Organem zarządzającym jest gmina. Stronę internetową instytucji szkolnej odwiedzimy pod adresem www.sp1szczekociny.edu.pl. Instytucja szkolna posiada wpis w rejestrze pod numerem 00026278600000.

Szkoła Podstawowa Nr 1 Im. Tadeusza Kościuszki W Szczekocinach przyjmuje dzieci w wieku od 7 do 13 lat. Nauka w szkole podstawowej w naszym kraju jest obowiązkowa i składa się z nauki wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z kolejnego poziomu, czyli klas IV do VI. Dziewczynki i chłopcy z klas szóstych obligatoryjnie przystępują do ogólnopolskiego zewnętrznego egzaminu nadzorowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa rodzaje świadectw szkolnych: promocyjne po pomyślnym  przejściu klas od I do V oraz ukończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Certyfikat ukończenia nauki w szkole podstawowej ma wielkość A4 i znajduje się na niebieskim dokumencie. Po ukończeniu edukacji podstawowej dziewczynki i chłopcy kontynuują kształcenie w szkołach ponadpodstawowych.

W 2013 roku łączna liczba uczniów pobierających edukację w placówce to 209, z czego 103 stanowiły dziewczynki, a 106 to uczniowie. W szkole podstawowej jest zatrudnionych łącznie 26 nauczycieli, z czego 11 w pełnym wymiarze godzin oraz 15 w niepełnym wymiarze godzin. Na jedno dziecko przypada 0,12 nauczycieli. Stosunek nauczających pracujących na pełen etat do pedagogów zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin to 0,73. Powiat zawierciański ma zarejestrowane 45 szkół podstawowych, a województwo śląskie - 1242. Na 6738 uczniów w powiecie przypada 45 innych szkół podstawowych (149,73 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 196,65 (244243 uczniów na 1242 placówek).

Pod kątem ilości wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła zajmuje następujące lokaty:

  • w mieście Szczekociny: 3
  • w gminie Szczekociny: 3
  • powiat zawierciański: 50
  • województwo śląskie: 2020

Mapa