Samorządowa Szkoła Podstawowa Im. Jana Pawła Ii W Brześciu


Najważniejsze informacje - Samorządowa Szkoła Podstawowa Im. Jana Pawła Ii W Brześciu

Patron Jan Paweł II

Adres Samorządowa Szkoła Podstawowa Im. Jana Pawła Ii W Brześciu

1
Miejscowość Brzeście
Kod pocztowy 28-330
Gmina Wodzisław
Powiat jędrzejowski
Województwo świętokrzyskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Samorządowa Szkoła Podstawowa Im. Jana Pawła Ii W Brześciu

413806243
Regon 00121820900000
Organ prowadzący Gmina

Samorządowa Szkoła Podstawowa Im. Jana Pawła Ii W Brześciu mieści się w miejscowości Brzeście pod adresem 1. Telefon do szkoły to 413806243. Instytucja szkolna funkcjonuje na terenie gminy Wodzisław, powiat jędrzejowski , województwo świętokrzyskie. Organem prowadzącym jest gmina. Placówka edukacyjna funkcjonuje w rejestrze pod numerem 00121820900000.

Samorządowa Szkoła Podstawowa Im. Jana Pawła Ii W Brześciu uczy dzieci w wieku od 7 do 13 lat. Nauka w szkole podstawowej w naszym kraju jest obligatoryjna i składa się z nauki wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z drugiego etapu, czyli klas IV do VI. Dzieci z klas szóstych obligatoryjnie przystępują do ogólnokrajowego zewnętrznego egzaminu nadzorowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa typy certyfikatów szkolnych: promocyjne po pomyślnym  przejściu klas od I do V oraz ukończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Świadectwo ukończenia nauki w szkole podstawowej ma wymiar A4 i znajduje się na niebieskim druku. Po ukończeniu edukacji podstawowej uczniowie kontynuują naukę w gimnazjach.

W 2013 roku łączna liczba dzieci uczęszczających na lekcje w placówce to 82, z czego 35 stanowiły uczennice, a 47 stanowili uczniowie. W szkole podstawowej pracuje łącznie 13 nauczycieli, z czego 7 na cały etat oraz 6 na pół etatu. Na jednego wychowanka przypada 0,16 nauczycieli. Stosunek lektorów nauczających na pełen etat do nauczycieli zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin to 1,17. Powiat jędrzejowski ma zarejestrowane 54 szkoły podstawowe, a województwo świętokrzyskie - 555. Na 5911 uczniów w powiecie przypada 54 innych szkół podstawowych (109,46 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 136,74 (75893 uczniów na 555 placówek).

Pod kątem liczby wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła plasuje się na następującym miejscu:

  • w mieście Brzeście: 1
  • w gminie Wodzisław: 6
  • powiat jędrzejowski: 48
  • województwo świętokrzyskie: 584

Mapa