Gimnazjum Im. Ks. Tadeusza Jarmundowicza W Szczekocinach


Najważniejsze informacje - Gimnazjum Im. Ks. Tadeusza Jarmundowicza W Szczekocinach

Patron Ks. Tadeusz Jarmundowicz

Adres Gimnazjum Im. Ks. Tadeusza Jarmundowicza W Szczekocinach

Senatorska 22
Miejscowość Szczekociny
Kod pocztowy 42-445
Gmina Szczekociny
Powiat zawierciański
Województwo śląskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Gimnazjum Im. Ks. Tadeusza Jarmundowicza W Szczekocinach

343557230
Strona
Regon 27672341100000
Organ prowadzący Gmina

Gimnazjum Im. Ks. Tadeusza Jarmundowicza W Szczekocinach mieści się w miejscowości Szczekociny pod adresem Senatorska 22. Telefon do gimnazjum to 343557230. Nr fax: 343557230. Jednostka gimnazjalna funkcjonuje na terytorium gminy Szczekociny, powiat zawierciański , województwo śląskie. Organem nadzorującym jest gmina. Stronę www jednostki gimnazjalnej znajdziemy pod adresem www.gimszczekociny.pl. Jednostka gimnazjalna znajduje się w rejestrze pod numerem 27672341100000.

Edukacja w gimnazjum to czas obejmujący trzy lata i kończy się ogólnokrajowym sprawdzianem umiejętności przeprowadzanym w kwietniu w ostatniej klasie gimnazjum. Podejście do egzaminu jest jednym z warunków ukończenia gimnazjum. Rezultaty testu są sprawdzane przez egzaminatorów wybranych przez naczelnika Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Arkusze egzaminacyjne są kodowane tak, że egzaminatorzy nie posiadają informacji czyje prace egzaminacyjne poddają ocenie. Wyniki sprawdzianu umiejętności w postaci odpowiedniego dokumentu gimnazjaliści otrzymują średnio 1,5 miesiąca po podejściu do sprawdzianu umiejętności.

Laureaci olimpiad przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych sprawdzianem gimnazjalnym są zwolnieni z danej części sprawdzianu gimnazjalnego. W takiej sytuacji wychowanek otrzymuje z danej części testu maksimum możliwych punktów. Wynik testu stanowi połowę maksymalnej możliwej do osiągnięcia puli punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku ogólna ilość uczniów uczących się w placówce to 191, z czego 98 to gimnazjalistki, a 93 to gimnazjaliści. W gimnazjum pracuje łącznie 32 nauczycieli, z czego 12 na pełen etat oraz 20 na pół etatu. Na jednego gimnazjalistę przypada 0,17 nauczycieli. Stosunek nauczających pracujących na pełen etat do nauczających pracujących nauczających w niepełnym wymiarze godzin wynosi 0,6. Powiat zawierciański ma zarejestrowane 22 gimnazja, a województwo śląskie - 798. Na 3350 uczniów w powiecie przypada 22 innych placówek gimnazjalnych (152,27 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 157,06 (125334 dzieci w wieku gimnazjalnym na 798 placówek).

Pod względem liczby nauczycieli przypadających na jednego gimnazjaliste szkoła zajmuje następujące lokaty:

  • w mieście Szczekociny: 3
  • w gminie Szczekociny: 3
  • powiat zawierciański: 50
  • województwo śląskie: 2020

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-1.77-1.77-4.89
2006-1.770.74-1.5
2007-1.79-1.07-3.61
2008-0.38-0.60.44
2009-1.37-0.79-3.88
20100.990.940.57
2011-3.63-1.82-3.55
Rok Szkoła Gmina Powiat
20051.27-2.3-3.78
2006-0.48-0.87-4.77
2007-1.51-2.2-4.49
2008-1.11-1.95-2.82
2009-0.35-3.04-6.67
2010-2.03-0.53-0.48
2011-3.52-1.81-2.73

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa