Niepubliczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa W Kielcach


Najważniejsze informacje - Niepubliczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa W Kielcach

Adres Niepubliczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa W Kielcach

Helenówek 4
Miejscowość Kielce
Kod pocztowy 25-661
Gmina miasto Kielce
Powiat Kielce
Województwo świętokrzyskie
Typ Zasadnicza szkoła zawodowa
Uprawnienia niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej

Telefon Niepubliczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa W Kielcach

413452832
Regon 29100680100024
Organ prowadzący Stow. na Rzecz Aktyw. Zawod. i Pom. Socjal. Młodz.

Niepubliczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa W Kielcach mieści się w miejscowości Kielce pod adresem Helenówek 4. Nr tel. do szkoły zawodowej to 413452832. Fax: 413452832. Szkoła zawodowa działa na terytorium gminy Kielce, powiat Kielce , województwo świętokrzyskie. Organem zarządzającym jest stowarzyszenia. Portal internetowy szkoły zawodowej można znaleźć pod adresem www.szkoly-kielce.pl. Szkoła o profilu zawodowym posiada wpis w rejestrze pod numerem 29100680100024. Instytucja rejestrująca] dla Niepubliczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa W Kielcach to miasto na prawach powiatu.

Zasadnicza szkoła zawodowa realizuje program edukacji w zakresie kształcenia ogólnego oraz zawodowego. W ZSZ przedmioty ogólne są nauczane podobnie jak w szkole licealnej i szkoła średniej o profilu technicznym, lecz tylko w zakresie podstawowym. Słuchacz zdobywa wiedzę i umiejętności na poziomie podstawowym z obszaru wszystkich przedmiotów ogólnokształcących. Od 1 września 2012 w szkołach zawodowych można nabywać umiejętności praktyczne w 76 zawodach. W każdym zawodzie w szkole zawodowej kształcenia zajmuje trzy lata. Zależnie od zawodu ilość kompetencji praktycznych jest różna, co oznacza, że dany zawód może składać się z jednej, dwóch lub trzech umiejętności praktycznych do uzyskania przez praktykanta. W szkole zawodowej szczególny nacisk kładzie się na kształcenie praktyczne. Stąd w ciągu trzech lat edukacji, praktyka obejmuje minimum 60% całego czasu przeznaczonego na praktykę zawodową. Zdobywanie kwalifikacji zawodowych odbywa się u pracodawcy, w ośrodkach kształcenia praktycznego czy w ramach warsztatów szkolnych. Szkołę zawodową można ukończyć uzyskując jedynie świadectwo jej ukończenia, jak również dyplom dokumentujący kompetencje zawodowe, o ile kursant przystąpi do nieobowiązkowego sprawdzaniu praktycznego, zdawanego przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną. Po zakończeniu szkoły o profilu zawodowym naukę można kontynuować w liceum ogólnokształcącym (uzupełniającym, nauka obejmuje dwa lata) lub w trzyletnim technikum uzupełniającym, a także uzupełniać swoje umiejętności zawodowe na dodatkowych kursach zawodowych.

Powiat kielce ma zarejestrowane 11 szkoł zawodowych, a województwo świętokrzyskie - 79. Na 982 uczniów w powiecie przypada 11 innych szkół zawodowych (89,27 na placówkę), a średnia w województwie to 68,11 (5381 uczniów na 79 placówek).

Mapa