Niepubliczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa Zakładu Doskonalenia Zawodowego W Kielcach


Najważniejsze informacje - Niepubliczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa Zakładu Doskonalenia Zawodowego W Kielcach

Adres Niepubliczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa Zakładu Doskonalenia Zawodowego W Kielcach

Ignacego Paderewskiego 55
Miejscowość Kielce
Kod pocztowy 25-950
Gmina miasto Kielce
Powiat Kielce
Województwo świętokrzyskie
Typ Zasadnicza szkoła zawodowa
Uprawnienia niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej

Telefon Niepubliczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa Zakładu Doskonalenia Zawodowego W Kielcach

413664971
Strona
Regon 00051256201659
Organ prowadzący Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach

Niepubliczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa Zakładu Doskonalenia Zawodowego W Kielcach znajduje się w miejscowości Kielce pod adresem Ignacego Paderewskiego 55. Numer tel. do szkoły zawodowej to 413664971. Faks: 413664971. ZSZ znajduje się na terenie gminy Kielce, powiat Kielce , województwo świętokrzyskie. Organem prowadzącym jest stowarzyszenia. Stronę internetową szkoły o profilu zawodowym można znaleźć pod adresem www.zdz.kielce.pl. ZSZ funkcjonuje w rejestrze pod numerem 00051256201659. Organ rejestracyjny dla Niepubliczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa Zakładu Doskonalenia Zawodowego W Kielcach to miasto na prawach powiatu.

Szkoła o profilu zawodowym realizuje program nauki w zakresie kształcenia ogólnego oraz zawodowego. W zasadniczej szkole zawodowej przedmioty ogólne są nauczane podobnie jak w liceum i szkole średniej technicznej, ale tylko w obszarze podstawowym. Młodzież zyskuje wykształcenie i kwalifikacje na poziomie podstawowym z obszaru wszystkich przedmiotów ogólnych. Od 1 września 2012 w szkołach zawodowych można kształcić się w 76 zawodach. W każdym zawodzie w szkole zawodowej edukacja zajmuje trzy lata. W obrębie zawodu liczba kwalifikacji jest różna, co oznacza, że dany zawód może składać się z jednej, dwóch lub trzech umiejętności praktycznych do zdobycia przez ucznia. W szkole o profilu zawodowym główny nacisk położono na edukację zawodową. Stąd w ciągu trzech lat nauki, praktyka obejmuje min. 60% całego czasu przydzielonego na praktykę zawodową. Praktyczna nauka zawodu ma miejsce u pracodawcy, w ośrodkach kształcenia zawodowego czy w ramach warsztatów szkolnych. Szkołę o profilu zawodowym można ukończyć uzyskując jedynie świadectwo jej ukończenia, bądź też dyplom potwierdzający umiejętności praktyczne, o ile kursant podejdzie do nieobowiązkowego sprawdzaniu praktycznego, odbywającego się przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną. Po ukończeniu szkoły zawodowej naukę można kontynuować w liceum (uzupełniającym, nauka obejmuje dwa lata) lub w trzyletnim technikum uzupełniającym, jak również uzupełniać swoje kwalifikacje zawodowe na dodatkowych kursach zawodowych.

Powiat kielce ma zarejestrowane 11 szkoł zawodowych, a województwo świętokrzyskie - 79. Na 982 uczniów w powiecie przypada 11 innych szkół zawodowych (89,27 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 68,11 (5381 uczniów na 79 placówek).

Mapa

szkoła zawodowa