Zasadnicza Szkoła Zawodowa Teb Edukacja W Legnicy


Najważniejsze informacje - Zasadnicza Szkoła Zawodowa Teb Edukacja W Legnicy

Adres Zasadnicza Szkoła Zawodowa Teb Edukacja W Legnicy

Zielona 17
Miejscowość Legnica
Kod pocztowy 59-220
Gmina miasto Legnica
Powiat Legnica
Województwo dolnośląskie
Typ Zasadnicza szkoła zawodowa
Uprawnienia niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej

Telefon Zasadnicza Szkoła Zawodowa Teb Edukacja W Legnicy

768623750
Strona
Regon 30087914102650
Organ prowadzący TEB Edukacja Sp. z o.o.

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Teb Edukacja W Legnicy znajduje się w miejscowości Legnica pod adresem Zielona 17. Telefon do szkoły zawodowej to 768623750. Faks: 768623750. ZSZ znajduje się na obszarze gminy Legnica, powiat Legnica , województwo dolnośląskie. Organem prowadzącym jest spółka prawa handlowego. Stronę www zasadniczej szkoły zawodowej można odwiedzić pod adresem www.teb.pl. Zasadnicza szkoła zawodowa widnieje w rejestrze pod numerem 30087914102650. Jednostka rejestracyjna dla Zasadnicza Szkoła Zawodowa Teb Edukacja W Legnicy to miasto na prawach powiatu.

Zasadnicza szkoła zawodowa realizuje program nauczania w zakresie nauczania ogólnokształcącego oraz zawodowego. W szkoła zawodowej przedmioty ogólne są nauczane podobnie jak w liceum i szkoła średniej o profilu technicznym, jednak wyłącznie w obszarze podstawowym. Uczeń zdobywa edukację i umiejętności na poziomie podstawowym z obszaru wszystkich przedmiotów ogólnokształcących. Od 1 września 2012 w szkołach zawodowych można zdobywać kwalifikacje w 76 zawodach. W każdym zawodzie w szkole o profilu zawodowym edukacja obejmuje trzy lata. W zależności od zawodu liczba kwalifikacji jest różna, co oznacza, że dany zawód może składać się z jednej, dwóch lub trzech umiejętności praktycznych do zdobycia przez kursanta. W szkole o profilu zawodowym szczególny nacisk kładzie się na praktykę zawodową. Dlatego też w ciągu trzech lat edukacji, praktyka obejmuje min. 60% całego czasu przydzielonego na naukę zawodu. Praktyczna nauka zawodu ma miejsce u pracodawcy, w centrach kształcenia praktycznego czy w ramach warsztatów szkolnych. Szkołę o profilu zawodowym można ukończyć uzyskując tylko świadectwo jej ukończenia, jak również dyplom poświadczający kwalifikacje praktyczne, o ile kursant podejdzie do nieobowiązkowego testu zawodowego, zaliczanego przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną. Po zakończeniu ZSZ edukację można kontynuować w liceum (uzupełniającym, nauka obejmuje dwa lata) lub w trzyletniej uzupełniającej szkole o profilu technicznym, jak również uzupełniać swoje kompetencje praktyczne na dodatkowych kursach zawodowych.

Powiat legnica ma zarejestrowane 8 szkoł zawodowych, a województwo dolnośląskie - 155. Na 633 uczniów w powiecie przypada 8 innych szkół zawodowych (79,13 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 88,46 (13711 uczniów na 155 placówek).

Mapa