Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1


Najważniejsze informacje - Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1

Patron Mikołaj Kopernik

Adres Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1

Fryderyka Skarbka 4
Miejscowość Legnica
Kod pocztowy 59-220
Gmina miasto Legnica
Powiat Legnica
Województwo dolnośląskie
Typ Zasadnicza szkoła zawodowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1

768523705
Strona
Regon 39100703900000
Organ prowadzący Miasto na prawach powiatu

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1 mieści się w miejscowości Legnica pod adresem Fryderyka Skarbka 4. Numer tel. do szkoły to 768523705. Numer fax: 768523705. ZSZ funkcjonuje na terenie gminy Legnica, powiat Legnica , województwo dolnośląskie. Organem zarządzającym jest miasto na prawach powiatu. Stronę www zasadniczej szkoły zawodowej można odwiedzić pod adresem www.zsem.legnica.pl. Szkoła zawodowa posiada wpis w rejestrze pod numerem 39100703900000.

ZSZ realizuje program nauczania w zakresie nauczania ogólnokształcącego oraz praktycznego. W ZSZ przedmioty ogólnokształcące są nauczane podobnie jak w liceum ogólnokształcącym i szkoła średniej o profilu technicznym, lecz wyłącznie w zakresie podstawowym. Młodzież zdobywa edukację i kwalifikacje na poziomie podstawowym z obszaru wszystkich przedmiotów ogólnokształcących. Od 1 września 2012 w ZSZ można nabywać umiejętności praktyczne w 76 zawodach. W każdym zawodzie w ZSZ zdobywanie wiedzy trwa trzy lata. W zależności od zawodu liczba umiejętności praktycznych jest różna, co oznacza, że dany zawód może składać się z jednej, dwóch lub trzech kwalifikacji do uzyskania przez ucznia. W zasadniczej szkole zawodowej główny nacisk kładzie się na kształcenie zawodowe. W związku z tym w ciągu trzech lat zdobywania wiedzy, praktyka obejmuje minimum 60% całkowitego czasu przeznaczonego na praktykę zawodową. Nauka zawodu ma miejsce u pracodawcy, w ośrodkach kształcenia praktycznego czy w trakcie warsztatów szkolnych. Zasadniczą szkołę zawodową kończy się zdobywając tylko świadectwo jej ukończenia, jak również dyplom dokumentujący umiejętności praktyczne, o ile słuchacz podejdzie do nieobligatoryjnego sprawdzaniu zawodowego, zdawanego przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną. Po ukończeniu szkoły o profilu zawodowym kształcenie można kontynuować w liceum ogólnokształcącym (uzupełniającym, nauka obejmuje dwa lata) lub w trzyletnim technikum uzupełniającym, jak również podnosić swoje kwalifikacje praktyczne na dodatkowych kursach zawodowych.

Powiat legnica ma zarejestrowane 8 szkoł zawodowych, a województwo dolnośląskie - 155. Na 633 uczniów w powiecie przypada 8 innych szkół zawodowych (79,13 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 88,46 (13711 uczniów na 155 placówek).

Mapa