Ii Liceum Ogólnokształcace W Legnicy


Najważniejsze informacje - Ii Liceum Ogólnokształcace W Legnicy

Patron Stanisława Wyspiańskiego

Adres Ii Liceum Ogólnokształcace W Legnicy

Zielona 17
Miejscowość Legnica
Kod pocztowy 59-220
Gmina miasto Legnica
Powiat Legnica
Województwo dolnośląskie
Typ Liceum ogólnokształcące
Uprawnienia publiczna

Telefon Ii Liceum Ogólnokształcace W Legnicy

768625288
Strona
Regon 00071258000000
Organ prowadzący Miasto na prawach powiatu

Ii Liceum Ogólnokształcace W Legnicy mieści się w miejscowości Legnica pod adresem Zielona 17. Telefon do szkoły to 768625288. Fax: 768622771. Liceum funkcjonuje na terytorium gminy Legnica, powiat Legnica , województwo dolnośląskie. Organem zarządzającym jest miasto na prawach powiatu. Portal internetowy liceum znajdziemy pod adresem www.2lo-legnica.info. Liceum posiada wpis w rejestrze pod numerem 00071258000000.

Gimnazjaliści po zakończeniu edukacji w trzyletnim gimnazjum mają możliwość wyboru pomiędzy trzyletnim liceum ogólnokształcącym, czteroletnim technikum lub trzyletnią zasadniczą szkołą zawodową.

Aby uczyć się w liceum ogólnokształcącym, należy uprzednio ukończyć gimnazjum i przystąpić do gimnazjalnego sprawdzianu umiejętności. Teraz profile w liceach ogólnokształcących dają możliwość nauki przedmiotów na poziomie rozszerzonym (ilość wynosi od 0 do 4 przedmiotów). Powstały również klasy dwujęzyczne, gdzie wybrane przedmioty wykładane są w języku obcym. Wychowankowie z takich klas mają możliwość przystąpienia do matury dwujęzycznej. Po ukończeniu liceum, absolwent może kształcić się w szkole policealnej lub w szkole wyższej (wymagana jest zdana matura). Absolwent, który ukończy liceum ogólnokształcące, ma wykształcenie średnie.

W 2013 roku całkowita liczba licealistów uczących się w placówce wynosiła 575, z czego 383 to licealistki, a 192 stanowili licealiści. W liceum jest zatrudnionych łącznie 44 nauczycieli, z czego 35 na pełen etat oraz 9 na pół etatu. Na jednego licealistę przypada 0,08 nauczycieli. Stosunek nauczycieli nauczających na pełen etat do pedagogów zatrudnionych na pół etatu to 3,89. Powiat legnica ma zarejestrowane 20 liceów, a województwo dolnośląskie - 445. Na 2769 uczniów w powiecie przypada 20 innych szkół licealnych (138,45 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 92,24 (41046 uczniów na 445 placówek).

Pod względem ilości nauczycieli przypadających na jednego ucznia szkoła plasuje się na następującym miejscu:

  • w mieście Legnica: 31
  • w gminie Legnica: 31
  • powiat Legnica: 31
  • województwo dolnośląskie: 1134

Mapa