Zasadnicza Szkoła Zawodowa


Najważniejsze informacje - Zasadnicza Szkoła Zawodowa

Adres Zasadnicza Szkoła Zawodowa

Paderewskiego 6
Miejscowość Jawor
Kod pocztowy 59-400
Gmina miasto Jawor
Powiat jaworski
Województwo dolnośląskie
Typ Zasadnicza szkoła zawodowa
Uprawnienia publiczna
Regon 39100807900000
Organ prowadzący Powiat ziemski

Zasadnicza Szkoła Zawodowa mieści się w miejscowości Jawor pod adresem Paderewskiego 6. Szkoła zawodowa mieści się na terytorium gminy Jawor, powiat jaworski , województwo dolnośląskie. Organem prowadzącym jest powiat ziemski. Szkoła zawodowa widnieje w rejestrze pod numerem 39100807900000.

Szkoła o profilu zawodowym realizuje program nauki w zakresie nauczania ogólnokształcącego i praktycznego. W szkoła zawodowej przedmioty ogólnokształcące są realizowane podobnie jak w liceum i technikum, jednak wyłącznie w obszarze podstawowym. Kursant zdobywa edukację i umiejętności praktyczne na poziomie podstawowym z zakresu wszystkich przedmiotów ogólnych. Od 1 września 2012 w szkołach o profilu zawodowym można zdobywać kwalifikacje w 76 zawodach. W każdym zawodzie w zasadniczej szkole zawodowej zdobywanie wiedzy obejmuje trzy lata. W zależności od zawodu liczba kwalifikacji jest różna, co oznacza, że dany zawód może składać się z jednej, dwóch lub trzech umiejętności praktycznych do zdobycia przez ucznia. W zasadniczej szkole zawodowej największy nacisk kładzie się na kształcenie praktyczne. Stąd w ciągu trzech lat zdobywania wiedzy, praktyka obejmuje więcej niż 60% całkowitego czasu przypisanego na naukę zawodu. Zdobywanie kwalifikacji zawodowych odbywa się u pracodawcy, w centrach kształcenia zawodowego czy w ramach warsztatów szkolnych. Zasadniczą szkołę zawodową kończy się zdobywając jedynie świadectwo jej ukończenia, bądź też dyplom dokumentujący kwalifikacje zawodowe, o ile kursant przystąpi do dobrowolnego sprawdzaniu praktycznego, odbywającego się przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną. Po ukończeniu szkoły zawodowej kształcenie można kontynuować w liceum (uzupełniającym, nauka trwa dwa lata) lub w trzyletniej uzupełniającej szkole technicznej, a także uzupełniać swoje umiejętności praktyczne na dodatkowych kursach zawodowych.

W 2013 roku ogólna liczba uczniów pobierających naukę w placówce to 14, z czego 5 to kursantki, a 9 to słuchacze. Powiat jaworski ma zarejestrowane 4 szkoły zawodowe, a województwo dolnośląskie - 155. Na 427 uczniów w powiecie przypada 4 innych szkół zawodowych (106,75 na placówkę), a średnia w województwie to 88,46 (13711 uczniów na 155 placówek).

Mapa