Akademia Sukcesu "nasza Szkoła" Prywatne Gimnazjum Nr 9 Im. Marii Konopnickiej W Białymstoku


Najważniejsze informacje - Akademia Sukcesu "Nasza Szkoła" Prywatne Gimnazjum Nr 9 Im. Marii Konopnickiej W Białymstoku

Patron Maria Konopnicka

Adres Akademia Sukcesu "Nasza Szkoła" Prywatne Gimnazjum Nr 9 Im. Marii Konopnickiej W Białymstoku

Ks. Abp. Edwarda Kisiela 8
Miejscowość Białystok
Kod pocztowy 15-374
Gmina miasto Białystok
Powiat Białystok
Województwo podlaskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej

Telefon Akademia Sukcesu "Nasza Szkoła" Prywatne Gimnazjum Nr 9 Im. Marii Konopnickiej W Białymstoku

857423457
Regon 05001873900038
Organ prowadzący Ewa Suchocka

Akademia Sukcesu "nasza Szkoła" Prywatne Gimnazjum Nr 9 Im. Marii Konopnickiej W Białymstoku znajduje się w miejscowości Białystok pod adresem Ks. Abp. Edwarda Kisiela 8. Telefon do szkoły to 857423457. Numer faksu: 857423457. Gimnazjum działa na terytorium gminy Białystok, powiat Białystok , województwo podlaskie. Organem prowadzącym jest osoba fizyczna - pracodawca. Stronę www gimnazjum odwiedzimy pod adresem www.naszaszkola.com.pl. Szkoła gimnazjalna funkcjonuje w rejestrze pod numerem 05001873900038. Jednostka rejestrująca dla Akademia Sukcesu "nasza Szkoła" Prywatne Gimnazjum Nr 9 Im. Marii Konopnickiej W Białymstoku to gmina.

Edukacja w placówce gimnazjalnej to czas obejmujący trzy lata i kończy się ogólnokrajowym sprawdzianem umiejętności organizowanym w kwietniu w trzeciej klasie gimnazjum. Podejście do egzaminu jest jednym z warunków ukończenia placówki gimnazjalnej. Rezultaty sprawdzianu umiejętności są oceniane przez egzaminatorów wybranych przez zwierzchnika Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Arkusze egzaminacyjne są poufne tak, że sprawdzający nie posiadają informacji czyje prace egzaminacyjne sprawdzają. Wyniki sprawdzianu umiejętności w formie odpowiedniego zaświadczenia uczniowie otrzymują około 1,5 miesiąca po podejściu do egzaminu gimnazjalnego.

Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych sprawdzianem gimnazjalnym są zwolnieni z danej części sprawdzianu gimnazjalnego. W takiej sytuacji gimnazjalista osiąga z danej części egzaminu maksymalną ilość punktów. Rezultat testu stanowi połowę maksymalnie osiągalnej liczby punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

Powiat białystok ma zarejestrowane 47 gimnazjów, a województwo podlaskie - 233. Na 7476 uczniów w powiecie przypada 47 innych gimnazjów (159,06 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 152,65 (35567 dzieci w wieku gimnazjalnym na 233 placówek).

Mapa

gimnazjum