Samorządowe Przedszkole Nr 102


Najważniejsze informacje - Samorządowe Przedszkole Nr 102

Adres Samorządowe Przedszkole Nr 102

Szkolne 31
Miejscowość Kraków
Kod pocztowy 31-978
Gmina miasto Kraków
Powiat Kraków
Województwo małopolskie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Samorządowe Przedszkole Nr 102

126442718
Regon 12134064700000
Organ prowadzący Gmina

Samorządowe Przedszkole Nr 102 znajduje się w miejscowości Kraków pod adresem Szkolne 31. Numer tel. do przedszkola to 126442718. Numer faksu: 126442718. Placówka przedszkolna ma lokalizację na obszarze gminy Kraków, powiat Kraków , województwo małopolskie. Organem nadzorującym jest gmina. Przedszkole funkcjonuje w rejestrze pod numerem 12134064700000.

Do przedszkola uczęszczają wychowankowie w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w niektórych sytuacjach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obowiązkowym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały przedszkolne gdzie uczęszczają dzieci 5 i 6-letnie nazywa się zerówkami. Oprócz przedszkoli istnieją też oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Dwie ostatnie formy wychowania przedszkolnego przygotowane są dla niewielkich grup dzieci i powstają w miejscach odległych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku całkowita ilość uczniów uczęszczających na lekcje w placówce wynosiła 100, z czego 37 stanowiły dziewczynki, a 63 to chłopcy. W przedszkolu jest zatrudnionych łącznie 9 nauczycieli, z czego 7 w pełnym wymiarze godzin oraz 2 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego wychowanka przypada 0,09 nauczycieli. Stosunek nauczających zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin do pedagogów zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin wynosi 3,5. Powiat kraków ma zarejestrowane 271 przedszkoli, a województwo małopolskie - 1123. Na 17964 uczniów w powiecie przypada 271 innych przedszkoli (66,29 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 58,91 (66159 przedszkolaków na 1123 placówek).

Pod kątem ilości wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła plasuje się na następujących lokatach:

  • w mieście Kraków: 263
  • w gminie Kraków: 263
  • powiat Kraków: 263
  • województwo małopolskie: 1603

Mapa