łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli I Kształcenia Praktycznego


Najważniejsze informacje - Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli I Kształcenia Praktycznego

Adres Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli I Kształcenia Praktycznego

Kopcińskiego 29
Miejscowość Łódź
Kod pocztowy 90-142
Gmina miasto Łódź
Powiat Łódź
Województwo łódzkie
Typ Placówka doskonalenia nauczycieli
Uprawnienia publiczna

Telefon Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli I Kształcenia Praktycznego

426783378
Strona
Regon 47139038700000
Organ prowadzący Miasto na prawach powiatu

łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli I Kształcenia Praktycznego znajduje się w miejscowości Łódź pod adresem Kopcińskiego 29. Telefon do placówki to 426783378. Nr fax: 426780798. Placówka mieści się na terytorium gminy Łódź, powiat Łódź , województwo łódzkie. Organem zarządzającym jest miasto na prawach powiatu. Portal internetowy placówki można odwiedzić pod adresem www.wckp.lodz.pl. Placówka figuruje w rejestrze pod numerem 47139038700000.

W placówce pracuje łącznie 49 nauczycieli, z czego 30 na cały etat oraz 19 w niepełnym wymiarze godzin. Stosunek nauczycieli pracujących w pełnym wymiarze godzin do nauczycieli pracujących nauczających w niepełnym wymiarze godzin to 1,58. Powiat łódź ma zarejestrowane 232 pozostałe placówki edukacyjne, a województwo łódzkie - 891. Na 3157 uczniów w powiecie przypada 232 innych placówek edukacyjnych (13,61 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 8,98 (8005 słuchaczy na 891 placówek).

Mapa