Szkoła Podstawowa Nr 7


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa Nr 7

Patron Maria Konopnicka

Adres Szkoła Podstawowa Nr 7

Oświatowa 55
Miejscowość Zawiercie
Kod pocztowy 42-400
Gmina miasto Zawiercie
Powiat zawierciański
Województwo śląskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa Nr 7

326723872
Strona
Regon 00073007500000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa Nr 7 znajduje się w miejscowości Zawiercie pod adresem Oświatowa 55. Numer telefonu do szkoły podstawowej to 326723872. Faks: 326723872. Instytucja szkolna funkcjonuje na terytorium gminy Zawiercie, powiat zawierciański , województwo śląskie. Organem zarządzającym jest gmina. Stronę www szkoły znajdziemy pod adresem www.msp7.zawiercie.pl. Jednostka edukacyjna figuruje w rejestrze pod numerem 00073007500000.

Szkoła Podstawowa Nr 7 naucza uczniów w wieku od 7 do 13 lat. Edukacja podstawowa w kraju jest obowiązkowa i składa się z edukacji wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z kolejnej fazy, czyli klas IV do VI. Uczniowie klas szóstych mają obowiązek przystąpienia do ogólnokrajowego zewnętrznego sprawdzianu organizowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa rodzaje cenzurek szkolnych: promocyjne po ukończeniu klas od I do V oraz ukończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Certyfikat ukończenia nauki w szkole podstawowej ma wielkość A4 i znajduje się na niebieskim dokumencie. Po zakończeniu edukacji podstawowej uczniowie kontynuują naukę w szkołach ponadpodstawowych.

W 2013 roku łączna liczba uczniów pobierających edukację w placówce wynosiła 149, z czego 69 to uczennice, a 80 to uczniowie. W szkole podstawowej pracuje łącznie 17 nauczycieli, z czego 11 na pełen etat oraz 6 na pół etatu. Na jedno dziecko przypada 0,11 nauczycieli. Stosunek nauczających nauczających w pełnym wymiarze godzin do lektorów zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin to 1,83. Powiat zawierciański ma zarejestrowane 45 szkół podstawowych, a województwo śląskie - 1242. Na 6738 uczniów w powiecie przypada 45 innych szkół podstawowych (149,73 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 196,65 (244243 dzieci w wieku szkolnym na 1242 placówek).

Pod względem liczby wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła zajmuje następujące miejsce:

  • w mieście Zawiercie: 21
  • w gminie Zawiercie: 21
  • powiat zawierciański: 50
  • województwo śląskie: 2020

Mapa