Zaczarowany Domek


Najważniejsze informacje - Zaczarowany Domek

Adres Zaczarowany Domek

Tetmajera 20
Miejscowość Jaworzno
Kod pocztowy 43-600
Gmina miasto Jaworzno
Powiat Jaworzno
Województwo śląskie
Typ Punkt przedszkolny
Uprawnienia niepubliczna

Telefon Zaczarowany Domek

326150027
Regon 24199035500000
Organ prowadzący Zaczarowany Domek SC

Zaczarowany Domek mieści się w miejscowości Jaworzno pod adresem Tetmajera 20. Numer tel. do przedszkola to 326150027. Jednostka przedszkolna ma lokalizację na terenie gminy Jaworzno, powiat Jaworzno , województwo śląskie. Organem zarządzającym jest spółka prawa handlowego. Placówka przedszkolna figuruje w rejestrze pod numerem 24199035500000. Organ rejestracyjny dla Zaczarowany Domek to gmina.

Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w niektórych przypadkach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obowiązkowym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały przedszkolne do których uczęszczają dzieci 5 i 6-letnie nazywane są zerówkami. Oprócz przedszkoli działają też oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Wymienione jako dwie ostatnie postacie kształcenia przedszkolnego przeznaczone są dla niewielkich grup dzieci i organizowane są w miejscowościach oddalonych od przedszkoli i szkół podstawowych.

Powiat jaworzno ma zarejestrowane 26 przedszkoli, a województwo śląskie - 1394. Na 2322 uczniów w powiecie przypada 26 innych przedszkoli (89,31 na placówkę), a średnia w województwie to 83,37 (116215 dzieci w wieku przedszkolnym na 1394 placówek).

Mapa